Ukazał się najnowszy numer „Ratusza”: warto przeczytać go od deski do deski! Od informacji o konsultacjach dotyczących koncepcji zagospodarowania parku miejskiego – na pierwszej stronie – do programu Brwinowskiej Wiosny Artystycznej – na ostatniej.  

Ratusz nr 9 - PDF
Klub Sportowy Tennis Life ubiega się o dofinansowanie organizacji imprezy sportowej - Dnia Sportu, która odbędzie się 16 czerwca br. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

W szybkim tempie idą do przodu prace budowlane związane z budową kanalizacji sanitarnej w ramach projektu „Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów”. W maju i czerwcu prace będą prowadzone jednocześnie w obu częściach miasta, w Otrębusach i Kaniach.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłosił konkursy na dyrektorów dwóch brwinowskich placówek oświatowych: Zespołu Szkół nr 1 w Brwinowie oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie, który powstał z połączenia ZS nr 2 i LO im. Jarosława Iwaszkiewicza.

Nie minęło pół roku od wypadku samochodowego, w którym została całkowicie zniszczona figura Matki Boskiej stojąca u zbiegu ulic Grodziskiej i Sportowej w Brwinowie. Dzięki staraniom społecznego komitetu odbudowy, przy zgodnej współpracy parafii, Urzędu Gminy Brwinów oraz Starostwa Powiatowego powiódł się zamysł ustawienia w pobliżu nowej figury.

Wypełniony kościół św. Floriana w Brwinowie oraz obecność licznie zgromadzonych na Rynku mieszkańców – tak Brwinów świętował rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Mimo długiego weekendu i pięknej pogody zachęcającej do wypoczynku we własnych ogrodach lub z dala od miasta wiele osób zdecydowało się na udział w oficjalnych uroczystościach.

Mieszkańcy gminy Brwinów włączają się w obchody świąt narodowych:
na wielu domach i ulicach powiewają biało-czerwone flagi będące znakiem naszej narodowej wspólnoty.

Sekcja Kulturystyki i Trójboju Siłowego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” ubiega się o dofinansowanie kolejnych XIII Mistrzostw Brwinowa w wyciskaniu sztangi leżąc w okresie 18.06.2012 do 30.06.2012. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.