W sobotę 26 maja o godz. 17:00 w Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach przy ul. Natalińskiej 15 odbędzie się spotkanie wernisażowe prezentujące prace plastyczne dziewiątej edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”, organizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W dniu 1 czerwca PGE Dystrybucja Rejon Energetyczny Pruszków planuje wyłączenia prądu dla części Kań. W godzinach 8-15 przerwy w dostawie energii dotyczyć będą ulic: Nadarzyńska, Topolowa, Moniuszki, Sadowa, Warszawska, Źródlana i przyległe (stacja 1167).

23 maja podczas Zjazdu Rzeczników Prasowych i Specjalistów ds. Komunikacji w Administracji Publicznej, nastąpiło oficjalne wręczenie gminie Brwinów netbooka  - nagrody zdobytej w ogólnopolskim konkursie na najlepszy fanpage instytucji publicznej.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących, który powstał z połączenia Zespołu Szkół nr 2 i LO w Brwinowie. Termin składania ofert upływa 11 czerwca 2012 r.
Treść zarządzenia
Sekcja tenisa stołowego TG Sokół ubiega się o dofinansowanie I brwinowskiego turnieju tenisa stołowego pod hasłem: „Sport bez narkotyków”, organizowanego w dniu 16 czerwca 2012 r. w ZS nr 2 w Brwinowie. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

W tym tygodniu wyłączenia prądu związane z prowadzonymi przez firmę PGE Dystrybucja Rejon Energetyczny Pruszków obejmą część północnego Brwinowa, Biskupice, Kotowice oraz Popówek.

Gmina Brwinów działa aktywnie w ramach współpracy samorządów: 16 maja została przyjęta w poczet członków Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Burmistrz Arkadiusz Kosiński został jednym z sześciu członków nowego zarządu.

W miniony weekend odbyły się w Nadarzynie zawody pn. „Sport – bezpieczeństwo – obronność”. Brwinów reprezentowany był przez pracowników samorządu, uczniów gimnazjum nr 2 i brwinowskiego liceum.