Na sesji w dniu 27 marca 2012 r. Rada Miejska uchwaliła „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brwinów w roku 2012”. Na działania związane z jego realizacją gmina planuje wydać w tym roku 208 tys. zł.
 

W czwartek i piątek 29 marca i 30 marca br. upływają terminy składania ofert konkursowych na realizację zadań pożytku publicznego. Stowarzyszenia mogą zgłosić swoich reprezentantów do komisji oceniających oferty.

Przy ul. Moniuszki w Brwinowie obok Urzędu Gminy zaparkował mammobus, w którym będą wykonywane badania w ramach profilaktyki raka piersi. Akcja zaplanowana w dniach od 28 do 30 marca zostanie przedłużona o jeden dzień. Z powodów technicznych badania rozpoczną się w czwartek 29 marca. Fado Centrum Usług Medycznych kontaktuje się z pacjentkami, które były zapisane na środę 28 marca: termin ich badań został przełożony na sobotę 31 marca. Więcej informacji pod numerami tel. 801 080 007, 58 666 2 444.

Po zimowym spowolnieniu prace przy realizacji projektu „Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów” ruszyły pełną parą. Wszyscy wykonawcy wznowili już prace. Kanalizacja sanitarna budowana jest w Brwinowie (po stronie północnej i południowej) oraz w Kaniach i Otrębusach.

W myśl wprowadzonej przez Sejm zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach samorządy w Polsce muszą najpóźniej do 30 czerwca przyszłego roku wprowadzić nowy system gospodarki odpadami. Władze gminy Brwinów postanowiły z wyprzedzeniem zmierzyć się z tym tematem.

Gmina Brwinów od 2009 r. finansuje szczepienia przeciw rakowi szyjki macicy: w tym roku program obejmie dziewczęta urodzone w 1997 roku. W najbliższych tygodniach w szkołach w Brwinowie i Otrębusach odbędą się spotkania informacyjne.

Pierwszego dnia astronomicznej wiosny Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie zorganizował imprezę integracyjną, w której uczestniczyły dzieci polskie oraz dzieci czeczeńskie mieszkające w ośrodku na terenie gminy Brwinów.