Od środy 4 września 2019 r. w związku z budową ronda zostanie zamknięty odcinek ul. Biskupickiej. 

Dwie organizacje pozarządowe złożyły oferty na realizację zadań publicznych. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do ofert swoje uwagi.

Od 1 września 2019 r. ulega zmianie rozkład jazdy na linii B6 - zmiana kursu odjeżdżającego z przystanku Brwinów Rynek o godz. 12.50 na godz. 12.56. 

ikonkaTrwające wakacje to dobry czas na przeprowadzenie remontów w gminnych placówkach oświatowych. Na terenie szkół oprócz drobnych remontów i napraw prowadzone są większe inwestycje modernizacyjne. W budżecie gminy Brwinów zaplanowano na ten cel 700 tys. zł.

DSC0879mW niedzielę 25 sierpnia 2019 r. odbyły się w Brwinowie dożynki gminne.

brwinowBurmistrz Arkadiusz Kosiński rozpoczyna coroczny cykl spotkań z mieszkańcami gminy Brwinów. W planie jest 16 spotkań z mieszkańcami Brwinowa i wszystkich sołectw.

Oddział Rejonowy PZERiI w Brwinowie złożył ofertę na realizację zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

dozynkileadW niedzielę 25 sierpnia 2019 r. obędą się w Brwinowie dożynki gminne. Poza mszą św. i uroczystościami oficjalnymi będzie moc atrakcji i występy zaproszonych artystów.