Burmistrz po raz drugi ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2012 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Do 30 marca br można składać oferty na prowadzenie zajęć sportowych w dziedzinach piłki nożnej, piłki siatkowej oraz koszykowej.
Treść ogłoszenia
W czwartki 15 marca oraz 19 kwietnia w godz. od 10.00 do 15.00 pracownicy Urzędu Skarbowego w Pruszkowie będą pełnić dyżury w urzędzie gminy przy ul. Grodziskiej 12 w Brwinowie. Mieszkańcy gminy będą mogli uzyskać pomoc przy składaniu deklaracji podatkowych na drukach formularzy oraz on-line.

Badania, które zostały przeprowadzone w Brwinowie w ramach Programu Profilaktycznego Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, cieszyły się dużym zainteresowaniem. Urząd Gminy Brwinów zdecydował się na powtórzenie akcji i mammobus po raz kolejny zaparkuje przy ul. Grodziskiej 12 w dniach od 28 do 30 marca.

Udział w internetowym głosowaniu może pomóc brwinowskim drużynom młodych piłkarzy. Do konkursu zgłosiły się UKS Czerwone Smoki, UKS Otrębusy oraz BKS Naprzód. W ubiegłym roku udało się wygrać budowę dwóch placów zabaw na terenie gminy Brwinów. A w tegorocznym konkursie? Niech też wygrają nasi!

W piątek i sobotę 9 i 10 marca nowa siedziba zespołu „Mazowsze” w Otrębusach wypełni się folklorem: ważnym punktem, obok koncertów zespołów „Śląsk” i  „Mazowsze”, będzie otwarty kiermasz wyrobów ludowych.

Rozpoczęła się realizacja projektu finansowanego przez Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców i Fundację Batorego, pod tytułem „Włącz mnie – sąsiedztwo wielokulturowe”, zainicjowanego przez warszawskie organizacje pozarządowe – Stowarzyszenie Praktyków Kultury i Polskie Forum Migracyjne – oraz ośrodki kultury z Podkowy Leśnej i Brwinowa.  Jego istotą jest skoordynowanie działań na rzecz integracji cudzoziemców, przede wszystkim dzieci i młodzieży. W projekcie uczestniczyć będą dzieci z ośrodków dla uchodźców w Dębaku i Mosznie, które uczęszczają do szkół w Podkowie Leśnej i Brwinowie.

Od 6 do 12 marca 2012 r. zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców gminy Brwinów. Jest ona obowiązkowa dla osób, które otrzymały wezwanie.

Jeszcze tylko do piątku 9 marca w Biurze Rady Miejskiej w Brwinowie można  zgłaszać kandydatury osób nieskazitelnego charakteru, chętnych do  pracy w charakterze ławników sądowych. Udział w rozprawach nie przekracza zwykle dwunastu dni w ciągu roku, a za czas wykonywania czynności w sądzie wypłacana jest rekompensata pieniężna.
Czytaj więcej....