W sobotę 28 kwietnia zostały otwarte wiadukty nad autostradą A2 budowane na odcinku D przez firmę Strabag: to dobra wiadomość dla kierowców wyjeżdżających z Brwinowa w kierunku północnym – przez Kotowice, Biskupice oraz Koszajec.

Komitet Odbudowy zaprasza na odsłonięcie odbudowanej figury Matki Bożej Modlącej się. Uroczystość odbędzie się przy ulicy Grodziskiej w czwartek 3 maja o godzinie 17:00. Relacja członków Komitetu przedstawia stan przygotowań.


Mieszkańcy północnej części Brwinowa już wkrótce będą mogli podłączać się do kanalizacji wybudowanej w ramach projektu „Czyste życie...”. Szczegółowe dane na ten temat przekazywane są przez burmistrza Arkadiusza Kosińskiego oraz pełnomocnika ds. realizacji projektu (MAO) Adama Adamczyka na spotkaniach informacyjnych.

Są duże szanse na to, że park w Brwinowie stanie się zielonym sercem miasta i wymarzonym miejscem odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców: przez cały maj będą trwały konsultacje nowej koncepcji jego zagospodarowania. Władze Brwinowa zdecydowały już o rozpoczęciu rewitalizacji: w tym roku na ten cel przeznaczono kwotę 1,7 mln złotych.

 

Pułapki językowe czaiły się na przykład po drodze z Otrębus do Moszny i Krosny. Wątpliwości mogły też pojawiać się wśród domaniewskich i domanieweckich pól oraz kańskich lasów. Na szczęście nowy wykaz nazw miejscowości, opracowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, wyjaśnia wiele kwestii językowych.  
 


Profesor Tadeusz Łapiński prezentował swoje grafiki w największych światowych muzeach w Nowym Jorku i Tokio. Na początku maja w Polsce odbędą się dwa wernisaże jego prac: „Marzenia kosmiczne” w Toruniu i ,,Wizje przestrzeni” w Brwinowie.

Wśród środków zewnętrznych, o jakie obecnie stara się gmina Brwinów, jest dofinansowanie budowy wielofunkcyjnego boiska w Parzniewie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu „Odnowa i rozwój wsi”.

    Po zakończeniu pierwszego etapu budowy kanalizacji sanitarnej w Brwinowie na północ od torów PKP, realizowanej w ramach projektu „Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów” odbędą się spotkania burmistrza z mieszkańcami Brwinowa, którzy mogą już dokonywać przyłączeń swoich posesji do nowej infrastruktury.