Mieszkańcy gminy Brwinów, którzy zgłosili się do udziału w projekcie „Internet w zasięgu – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Brwinów”, wzięli udział w pierwszym spotkaniu informacyjnym, które odbyło się 17 października 2013 r. w Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie.Prowadząca szkolenie Margarita Panawa opowiedziała uczestnikom projektu o zaletach Internetu i o tym, jak za jego pomocą można podnieść swoje kwalifikacje, zdobyć wiedzę czy pracę. Przedstawiła informację o dofinansowaniu, jakie gmina Brwinów otrzymała na realizację projektu. Dzięki pozyskanym prawie 550 tys. zł 58 gospodarstwa domowych otrzyma sprzęt komputerowy z bezpłatnym dostępem do Internetu. Trenerka poruszyła problem wykluczenia cyfrowego i wyjaśniła zainteresowanym, jak prawidłowo dbać o sprzęt. Komputery będą własnością gminy, a uczestnikom projektu zostaną wypożyczone na 5 lat. Prelegentka zachęcała do stałego kontaktu z biurem projektu, które mieści się w Urzędzie Gminy Brwinów, w pokoju 205, nr tel. 22 738 26 23.  

W drugiej części spotkania koordynator projektu Bożena Wojtyra poinformowała uczestników spotkania o obowiązkach, jakie trzeba będzie wypełnić, by już na początku 2014 roku otrzymać sprzęt komputerowy. –W listopadzie rozpoczną się 20-godzinne szkolenia dla uczestników projektu. Uczestnictwo w nich będzie obowiązkowe – tłumaczyła.

 Projekt „Internet w zasięgu – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Brwinów” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.