Do tej pory ponad 1200 mieszkańców Owczarni nie miało swojego miejsca spotkań: we wsi nie ma ani szkoły, ani remizy czy świetlicy. Teraz to się zmieni: burmistrz Arkadiusz Kosiński podpisał 3 lipca 2012 r. umowę dotyczącą dofinansowania ze środków PROW budowy klubu wiejskiego w Owczarni.

Wniosek złożony do Urzędu Marszałkowskiego w czerwcu ubiegłego roku za pośrednictwem LGD Zielone Sąsiedztwo został rozpatrzony pozytywnie. W ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” gmina Brwinów uzyskała na projekt i budowę wiejskiego klubu kultury kwotę 400 tys. zł, która może pokryć aż 80% kosztów kwalifikowalnych.
Na potrzebę utworzenia w Owczarni klubu wiejskiego zwracał uwagę „Plan odnowy miejscowości Owczarnia” opracowany przez radnego Mariusza Baranowskiego i uchwalony przez Radę Miejską w Brwinowie w kwietniu 2011 r. – Ten dokument powstał w wyniku rozmów z mieszkańcami, radą sołecką i sołtysem. Ma on być podstawą do ubiegania się o wsparcie finansowe ze środków zewnętrznych – argumentował wówczas radny Baranowski. To zamierzenie udało się zrealizować z powodzeniem. Dzięki pozyskanym środkom gmina Brwinów przystępuje teraz do kolejnych etapów: został już ogłoszony przetarg na budowę świetlicy przy ul. Cyprysowej w Owczarni. Oferty można składać do 16 lipca do godz. 13.00.
 
Klub wiejski w Owczarni pozwoli na zaspokojenie wielu potrzeb mieszkańców: społecznych, kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych. Parterowy budynek będzie przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Znajdą się w nim m.in.: pomieszczenie świetlicy, aneks kuchenny oraz pomieszczenie biurowo-magazynowe. Budowa zaplanowana jest na lata 2012-2013.