Długie, lecz konstruktywne rozmowy o planowanych na 2014 rok działaniach społeczników, dotacjach przyznawanych przez gminę Brwinów i możliwościach współpracy – pierwsze tegoroczne spotkanie burmistrza Arkadiusza Kosińskiego z organizacjami pozarządowymi trwało ponad trzy godziny.


Burmistrz Arkadiusz Kosiński kilka razy w roku zaprasza organizacje pozarządowe na spotkania. Pierwsze spotkanie w Nowym Roku było okazją do krótkiego podsumowania dotacji przyznanych w ubiegłym roku. Wszystkie małe granty, czyli dotacje przeznaczone na pojedyncze działania, imprezy, wyjazdy itp., zostały już rozliczone. Jeśli chodzi o działalność całoroczną, prowadzoną do końca 2013 r., kluby sportowe mają jeszcze czas na dopełnienie formalności. Termin na składanie sprawozdań upływa 30 stycznia.

Burmistrz gminy Brwinów ogłosił już pierwszy z tegorocznych konkursów. W ramach wspierania kultury fizycznej stowarzyszenia i kluby sportowe mogą otrzymać w sumie 171 tys. zł na prowadzenie zajęć sportowych z różnych dziedzin, adresowanych przede wszystkim do dzieci i młodzieży.
Ogłoszenie konkursowe:
http://www.brwinow.pl/index.php/organizacje-pozarzadowe/1792-konkurs-dotacyjny-na-2014-rok-sport

Biuro Promocji przypominało o najważniejszych zasadach dotyczących składania ofert.  Obowiązujące formularze używane są przez samorządy i instytucje publiczne w całej Polsce, więc na ich podstawie brwinowskie organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o środki zewnętrzne z różnych źródeł. Na spotkaniu rozdawane były wzory dokumentów wraz z podpowiedziami dotyczącymi ich wypełnienia. W formie elektronicznej można je otrzymać po zgłoszeniu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Burmistrz Arkadiusz Kosiński omówił projekty, które gmina Brwinów będzie realizować w 2014 roku przy wsparciu środków zewnętrznych, pozyskanych m.in. dzięki partnerskim porozumieniom z organizacjami pozarządowymi. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Anna Sobczak przedstawiła ramowy plan imprez. Stowarzyszenia zgłaszały swoje plany i pomysły. Rok 2014, który w gminie Brwinów jest Rokiem Bohaterów Września 1939,  będzie obfitować także w wiele innych wydarzeń kulturalnych i sportowych.  Kilka wydarzeń z długiej listy propozycji:
W lutym (3 II oraz 7 II) odbędzie się promocja dwóch książek mówiących o Brwinowie: „Podróże do Brwinowa” oraz „Wspomnienie o Profesorze Wacławie Wernerze”.  W marcu (15 III) przypomniana zostanie postać ks. Franciszka Kawieckiego, zasłużonego brwinowskiego proboszcza. Dzień Teatru obchodzony będzie podczas przeglądu przedstawień szkolnych oraz Brwinowskich Spotkań Teatralnych. Kwietniowe daty w kalendarzu to 22 IV – obchody 150. rocznicy śmierci  Feliksa Nowosielskiego – oraz 27 IV, świętowanie kanonizacji Jana Pawła II. W maju rozpoczną się imprezy sportowe i rekreacyjne: 3 V rajd rowerowy, 11 V impreza tenisowa, 17 i 31 V zawody konne. Czerwiec będzie wypełniony tradycyjnymi wydarzeniami: 7 VI zaplanowane są Mistrzostwa Brwinowa w Wyciskaniu Sztangi Leżąc, 8 VI – Dzień Sportu, a w dniach 14-16 VI – Festiwal Otwarte Ogrody. Wsparcie obchodów rocznic 1 i 15 VIII będzie ujęte w planowanym przez gminę Brwinów konkursie dotacyjnym. Organizacje pozarządowe będą mogły uzyskać dotację na swoje działania planowane z tej okazji. Kulminacją Roku Bohaterów Września 1939 będą obchody Dni Brwinowa 12-14 IX: wraz z oficjalnymi uroczystościami i rekonstrukcją bitwy. Tydzień później zaplanowana jest gra miejska „Brwinów, wrzesień 1939”. By powiodły się wszystkie plany społeczników, przydałaby się jesienią dobra pogoda: w październiku sezon rowerowy zakończy Brwinowska Masa Krytyczna, a w listopadzie planowane są wydarzenia związane z obchodami rocznicy powstania listopadowego.

Na spotkaniu obecnych było 30 osób z 18 organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Brwinów. Wśród uczestników byli też goście z Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Pruszkowskiego, którzy przyjechali, by „naładować swoje akumulatory” energią i zapałem brwinowskich społeczników. Była więc okazja do wymiany informacji i doświadczeń, a wszyscy zainteresowani otrzymali upominek książkowy: zbiór reportaży „Podróże do Brwinowa”, w powstaniu którego kilkoro brwinowskich społeczników miało swój udział.