„Plan odnowy miejscowości Otrębusy” to dokument niezbędny przy ubieganiu się o środki unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jego autorem jest radny Mariusz Baranowski, który w ubiegłym roku zainicjował tworzenie takich opracowań dla poszczególnych sołectw. Przyjęcie tego planu będzie jednym z punktów spotkania burmistrza Arkadiusza Kosińskiego z mieszkańcami Otrębus w dniu 17 września.


  „Plan odnowy miejscowości Otrębusy” został napisany z zamiarem wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie kwotą ok. 500.000 zł remontu pałacyku Toeplitzów w Otrębusach oraz budowę ciągów pieszo-jezdnych przed pałacem. W należącej do gminy Brwinów Toeplitzówce mieści się kilka instytucji  często odwiedzanych przez mieszkańców, m.in. poczta, przychodnia lekarska oraz filia Biblioteki Publicznej w Brwinowie wraz z Infocentrum oraz Galerią na Górce.

Gmina Brwinów już korzysta z dofinansowania unijnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2007-2013. Kwota 400.000 zł została przeznaczona na budowę świetlicy w Owczarni (zadanie w trakcie realizacji), 450.000 zł wydano na boiska „Orlik 2012” w Żółwinie (zadanie zakończone i rozliczone), a 100.000 zł  pomoże w urządzeniu boiska w Parzniewie (wniosek przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną). Pozyskanie tych środków było możliwe m.in. dzięki zgromadzeniu potrzebnej dokumentacji. Jako pierwszy powstał „Plan odnowy miejscowości Owczarnia”, uchwalony przez Radę Miejską w Brwinowie w kwietniu 2011 r. Stał się wzorem dla przygotowania później podobnych opracowań dla Żółwina i Parzniewa.  

– Już teraz dziękuję radnemu Baranowskiemu, autorowi i współautorowi poprzednich opracowań, za blisko dwumiesięczną pracę związaną z przygotowaniem „Planu odnowy miejscowości Otrębusy” i proszę mieszkańców o zgłaszanie uwag, poprawek i zastrzeżeń do tego dokumentu – mówi burmistrz Arkadiusz Kosiński. – W czasie poniedziałkowego spotkania, które odbędzie się 17 września o godz. 19.00 w świetlicy GOK przy ul. Krótkiej 10 w Otrębusach, zwrócę się do mieszkańców Otrębus o jego uchwalenie – dodaje. Dalszymi etapami będzie przedłożenie Radzie Miejskiej w Brwinowie projektu uchwały. Radni będą głosować w tej sprawie na sesji zaplanowanej na koniec września.
 

    Plan odnowy miejscowości Otrębusy