Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie co roku organizuje spotkanie z beneficjentami środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, dla których WFOŚiGW jest instytucją wdrażającą. Tegorocznego spotkanie miało miejsce na terenie gminy Brwinów.

Spotkanie odbyło się 27 czerwca w „Mateczniku Mazowsze” w Otrębusach. Burmistrz Arkadiusz Kosiński przywitawszy przybyłych gości podziękował za wybór gminy Brwinów na gospodarza tegorocznego spotkania oraz wyraził wolę utrzymania współpracy z WFOŚiGW oraz innymi beneficjentami na co najmniej tak wysokim poziomie jak dotychczas.

Spotkanie było okazją do omówienia problemów i wątpliwości najczęściej zgłaszanych przez beneficjentów. – Jeśli podczas realizacji swoich projektów napotkają Państwo na jakiekolwiek trudności, to im wcześniej zwrócicie się z tym do nas, tym większe prawdopodobieństwo, że wspólnie uda nam się te problemy rozwiązać – mówił Krystian Szczepański, dyrektor Departamentu Funduszy Pomocowych WFOŚiGW w Warszawie, zachęcając do otwartej współpracy z Funduszem.

Pierwsza część spotkania, prowadzona przez pracowników WFOŚiGW, dotyczyła interpretacji niektórych zagadnień zgłaszanych przez beneficjentów. Natomiast część druga, która przybrała formę warsztatowo-dyskusyjną, odbyła się w podziale na dwie grupy tematyczne, w których beneficjenci dzielili się swoimi dotychczasowymi doświadczeniami.