We wtorek 19 lipca 2016 r. został przeprowadzony audyt w związku z udziałem Gminy Brwinów w XV edycji konkursu Gmina Fair Play oraz w programie Przyjazna Polska.

Audytor Maciej Rataj spędził w gminie Brwinów cały dzień rozmawiając z przedstawicielami urzędu na czele z burmistrzem Arkadiuszem Kosińskim oraz jego zastępcą Sławomirem Walendowskim. Interesował się zrealizowanymi w ostatnim czasie inwestycjami oraz promocją gospodarczą gminy. Odwiedził wyremontowany w 2015 roku dworek Zagroda oraz zakupiony pałac w parku, który zostanie przeznaczony na centrum kultury, a także teren magazynów spółki MLP w Mosznie, gdzie miał okazję spojrzeć na gminę z wysokości  komina.

Audyt jest uzupełnieniem ankiet, które gmina wypełniła przystępując do obydwu programów. Pytania dotyczyły m.in. kwestii terenów inwestycyjnych objętych planami zagospodarowania, systemu wsparcia dla biznesu, wizji rozwoju gminy i planowanych działań, pielęgnowania miejsc historii i kultury, warunków rozwoju kultury, edukacji historycznej, przedsięwzięć i inwestycji w kulturę, a także współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Wyniki audytu ogłoszone zostaną pod koniec roku po weryfikacji informacji zebranych na dwóch etapach programu.