Oddanie głosu przez internet trwa kilka minut, a daje szansę na to, by bez wydawania środków z budżetu gminy doświetlić w przyszłym roku 22 przejścia dla pieszych.

Projekt nr 134 „Doświetlone przejścia – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich w Brwinowie, Czubinie, Domaniewie, Kaniach i Otrębusach” zakłada doświetlenie aż 22 przejść. Kierowcy nie zawsze mogą zauważyć z daleka pieszych wchodzących na jezdnię. Dla lepszego bezpieczeństwa trzeba zadbać o lepsze oświetlenie przejść!
– Wszyscy (bez wyjątku) mamy tendencję do utyskiwania: „mogliby to wreszcie zrobić” – zauważa burmistrz Arkadiusz Kosiński i dodaje – Dzisiaj role się odwracają i to ja zaczynam narzekać, że niewielu z nas wykorzystuje niepowtarzalną okazję dołożenia swojej cegiełki do wykonania doświetlenia 22 przejść przez jezdnie dróg wojewódzkich oraz zastosowania aktywnego oznakowania przed przejściem przy tunelu.


Lista przejść dla pieszych, które zawiera projekt nr 134:


Domaniew i Domaniewek
– łącznie cztery przejścia: w rejonie ul. Małego Księcia, posesji 18 i 50, a także skrzyżowania z ul. Gołaszewską

Kanie
– łącznie trzy przejścia przez ulicę Warszawską, czyli DW nr 719: w rejonie fabryki L’Oreal oraz skrzyżowań z ul. Nadarzyńską i Zaściankową (przy sklepach Biedronka i Dino)

Otrębusy
– łącznie sześć przejść: dwa na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich: Warszawskiej/Natalińskiej/Pszczelińskiej, przy ul. Wiejskiej w rejonie Toeplitzówki oraz dwa przy ul. Karolińskiej.

Czubin
– trzy przejścia w rejonie posesji nr 1, 3 i 4 oraz przy Domu Pomocy Społecznej

Brwinów
– sześć przejść przez ul. Pszczelińską: między ul. Wspólną i ul. Peronową, przy ul. Kraszewskiego, Granicznej, Piastowskiej, Pedagogicznej i Wiosennej.

Głosowanie jest bardzo proste, poprzez stronę https://bom.mazovia.pl/glosowanie. Doświetlenie 22 przejść znajduje się w puli podregionalnej jako projekt nr 134. Oddanie głosu należy potwierdzić SMS-em. Za zgodą swoich rodziców/opiekunów mogą głosować również osoby niepełnoletnie. Swój głos można oddać jednorazowo, w terminie do 18 czerwca 2023 r.


W puli ogólnowojewódzkiej znajduje się projekt „Zielone Mazowsze” (nr 344) zakładający m.in. budowę placu zabaw i nowej fontanny przy siedzibie Zespołu „Mazowsze” w Otrębusach.