Pierwszego dnia wiosny pracownicy Urzędu Gminy w ramach wolontariatu pracowniczego zasadzili kolejne rośliny w strefie rekreacji dla seniorów, położonej na terenie rozciągającym się za osiedlem Sochaczewska w Brwinowie.

Świętowanie pierwszego dnia wiosny było doskonałą okazją do zwiększenia liczby drzew i krzewów w strefie rekreacji dla seniorów, zlokalizowanej przy os. Sochaczewska w Brwinowie. W spotkaniu 21 marca 2023 r. udział wzięły delegacje pracowników różnych referatów urzędu oraz brwinowscy strażnicy miejscy. Z okazji przypadającego również w tym dniu Światowego Dnia Zespołu Downa władze gminy zaprosiły gości z Domu Pomocy Społecznej Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej z ul. Wiosennej w Brwinowie. Specjalnie dla nich zostało przygotowane drzewko do posadzenia. Dyrektor DPS KSNAW Marzena Grzybowska wraz z podopiecznymi, w asyście zastępcy burmistrza – Sławomira Walendowskiego, posadzili swój pamiątkowy klon na terenie zielonej strefy rekreacji.

Kolejne drzewa (sosny) zostały posadzone przez zastępcę burmistrza – Jerzego Wysockiego, sekretarz – Annę Kozłowską i przedstawicieli Referatów. Pozostali wolontariusze obsadzili ogrodzenie ujęcia wody pnączami, o łacińskiej nazwie Actinidia kolomikta. Rośliny te szczególnie efektownie będą się prezentowały w maju, gdy młode, soczyste zielone liście częściowo wybarwią się na biało, a później na różowo. Po zakończeniu kwitnienia barwne plamy powoli zazielenią się i zanikną. Aktinidia pstrolistna jest bliską krewniaczką aktinidii smakowitej, której owoce to popularne i znane minikiwi (krzewy są do nabycia w sklepach ogrodniczych).

Dodatkową atrakcją programu była możliwość przejażdżki bryczką z ul. Wiosennej, udekorowaną kolorowymi prymulkami. Chętnych nie brakowało – jako pierwsze podróżowały dzieci - nie skończyło się na jednym, lecz kilku okrążeniach. Z możliwości przejazdu skorzystali również pracownicy referatów oraz funkcjonariusze brwinowskiej straży miejskiej. Przejazdy wzbudzały wiele pozytywnych emocji.

Na zakończenie pracowniczego wolontariatu, na specjalnych boiskach wybudowanych w 2022 r. odbył się turniej gry w bule. W rywalizacji uczestniczyło osiem drużyn. Zwycięzcamią wiosennej edycji zostali „Kulomioci” (Referat Inwestycji i Remontów), drugie miejsce zajął Zespół ds. Informatyki – „ET”.
Pochodząca z Francji gra w bule zyskuje coraz więcej entuzjastów także w Brwinowie. Do gry potrzebny jest zestaw ciężkich kul – standardowo 6-8 sztuk – oraz mniejszej i lżejszej kuli tzw. świnki, wykonanej najczęściej z drewna lub tworzywa. Gra polega na rzucaniu z wytyczonego okręgu kulami (bulami) w kierunku kuli-celu – świnki. Celem graczy jest umieszczenie kul możliwe najbliżej świnki.
Poza boiskami do gry w bule na terenie strefy rekreacji dostępna jest także siłownia plenerowa wyposażona w zestawy sprawnościowe zainstalowane dla seniorów oraz miejsce do odpoczynku (ławki i stoły). Ze strefy rekreacji chętnie korzystają wszyscy mieszkańcy, bez względu na wiek, a zieleń w mieście to nie tylko ozdoba – przyczynia się do poprawy jakości powietrza. Wszystkie zasadzone na terenie strefy rekreacji rośliny wpłyną także na poprawę estetyki otoczenia. Przestrzeń zieleni przy osiedlu także umili aktywne spędzanie czasu, stąd w dalszych planach urzędu jest wykonanie kolejnych alejek oraz nasadzeń roślin, aby okolica była jak najbardziej przyjazna dla wszystkich mieszkańców.