Od poniedziałku 13 marca br. rozpoczną się prace na ul. Sienkiewicza w Brwinowie. Ulica będzie zamknięta na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Biskupickiej.

Ulica Sienkiewicza zostanie docelowo przebudowana na całym odcinku, tj. ok. 928 m (od ul. Piłsudskiego, z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Biskupicką). Zaplanowano wykonanie nowych nawierzchni jezdni, czterech wyniesionych skrzyżowań z drogami publicznymi, chodników, zjazdów do posesji. Przebudowa ul. Sienkiewicza (oraz ul. Żwirki i Wigury na brakującym odcinku) podwyższy komfort przejazdu i znacząco wpłynie na bezpieczeństwo użytkowników ruchu. Ulice te stanowią istotny element połączeń drogowych w mieście, łączą dwie drogi powiatowe ul. Powstańców Warszawy z ul. Piłsudskiego, a także krzyżują się z drogą wojewódzką.

W ramach tego samego zadania inwestycyjnego realizowana jest też rozbudowa ul. Lilpopa na odcinku ok. 530 m, od ul. Wilsona do ul. Borkowej. Powstaje nowa nawierzchnia jezdni, dwa wyniesione skrzyżowania, chodnik, ścieżka pieszo-rowerowa, zjazdy do posesji oraz oświetlenie uliczne. Planowane są także miejsca postojowe w rejonie przedszkola samorządowego i parku Niepodległości.

Rozbudowa ul. Lilpopa, a także przebudowa ul. Sienkiewicza oraz ul. Żwirki i Wigury otrzymała bezzwrotne dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Kwota pozyskanego dofinansowania to 5 mln zł. Koszt całego zadania to 8 372 610 zł.