IkonaDotacjaPieceW Urzędzie Gminy Brwinów już kolejny rok z rzędu można składać wnioski o dotacje na zmianę sposobu ogrzewania. Piece węglowe mogą zostać zastąpione bardziej ekologicznym piecem gazowym, elektrycznym lub opalanym pelletem.

W 2023 r. Brwinów przeznacza na dotacje kwotę 250 tys. zł, dlatego warto zdecydować się na wymianę systemu ogrzewania i skorzystać z gminnego wsparcia. Z dofinansowania w wysokości 90% kosztów udokumentowanych fakturą (nie większych jednak niż 8 tys. zł) mogą skorzystać m.in. osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne i przedsiębiorcy.

Uzyskanie dotacji krok po kroku:
1. Złożenie przez właściciela nieruchomości wniosku wraz z załącznikami.
2. W przypadku potwierdzenia kompletności dokumentów – podpisanie umowy pomiędzy Burmistrzem a Wnioskodawcą.
3. Realizacja zadania przez Wnioskodawcę, czyli zakup i montaż pieca.
4. Złożenie przez Wnioskodawcę wniosku o rozliczenie dotacji wraz z załącznikami.
5. Wizja lokalna na terenie nieruchomości – kontrola przez urzędników w celu potwierdzenia zgodności wykonanej inwestycji ze złożonymi dokumentami.
6. Wypłata dofinansowania.

Regulamin uchwalony przez Radę Miejską w Brwinowie określa szczegółowo zasady przyznawania dotacji na modernizację kotłowni polegającej na wymianie kotła/pieca węglowego na kocioł/piec gazowy albo elektryczny. W przypadku braku sieci gazowej możliwe jest uzyskanie dotacji również na kocioł/piec opalany pelletem.
Wypełnione wnioski należy składać do 31 lipca 2023 r. w Urzędzie Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12 w Biurze Obsługi Interesanta. Będą one rozpatrywane według daty wpływu i kompletności, a w przypadku wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w 2023 r. będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w następnym roku.
Szczegółowych informacji na temat dotacji udziela Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Brwinów, tel. 22 738 25 94.
W 2022 r. z dotacji skorzystały 22 gospodarstwa, które otrzymały w sumie 97 777,66 zł. W trakcie trwania całego programu gmina Brwinów udzieliła dotacji na wymianę 170 źródeł ogrzewania na łączną kwotę 742 522 zł.
Wymiana pieców przyczynia się znacząco do zmniejszania emisji szkodliwych pyłów i gazów do atmosfery i wpisuje się w realizację gminnego „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Brwinów na lata 2018 – 2023”. Zachęcamy zatem do skorzystania z gminnego wsparcia.

zip

Dotacja na piec - dokumenty

Rozmiar: 898.35 kb