Od 13 lutego 2023 r. zostaną wprowadzone zmiany w kursowaniu linii B8. Linie B8 i B9 dojadą do przystanku Żółwin Szkoła i Orlik od strony ul. Nadarzyńskiej.  

W związku z prośbami mieszkańców i potrzebą dostosowania czasu przejazdu autobusów do trasy linii, od 13 lutego br. będzie obowiązywał nowy rozkład jazdy dla linii B8.

 

W związku z przedłużającymi się robotami drogowymi z powodu warunków atmosferycznych zmienia się termin zamknięcia odcinka drogi ulicy Szkolnej w Żółwinie od szkoły do ulicy Granicznej, odcinek ten zostanie zamknięty od 15.02.2023 r., dlatego też od tego dnia autobusy linii B8 Brwinów Rynek - Podkowa Leśna - Żółwin - Owczarnia - Brwinów Rynek i B9 Żółwin - Owczarnia - Żółwin do przystanku Żółwin Szkoła i Orlik będą podjeżdżały ulicą Szkolną z kierunku ulicy Nadarzyńskiej.

 

W czasie ferii zimowych tj. w okresie 13-26 lutego 2023 r. autobusy linii B9 nie będą kursowały.

Od 27 lutego 2023 r. na czas remontu ulicy Szkolnej ulega zmianie rozkład jazdy linii B9  Żółwin - Owczarnia - Żółwin.

 Rozkład jazdy linii B8 obowiązujący od 13.02.2023 r.  - PDF