Radio Niepokalanów z wizytą w Brwinowie – relacja redaktora Michała Śmigielskiego z sesji Rady Miejskiej 10 stycznia 2023 r. podczas której wręczono akt mianowania Waldemarowi Kruszyńskiemu na pułkownika.