Państwo Irena i Antoni Kalbarczykowie otrzymali z rąk burmistrza gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznawane przez Prezydenta RP w dowód społecznego uznania dla trwałości ich związku.

Jubilaci stanęli na ślubnym kobiercu w 1968 r. – zatem minęły już 54 lata ich nieprzerwanego, wspólnego życia. W dowód społecznego uznania dla trwałości ich związku Jubilaci odebrali medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadawane przez Prezydenta RP. Wręczył je burmistrz gminy Arkadiusz Kosiński, podkreślając, że jest to jedno z ważniejszych odznaczeń państwowych. Oprócz medali przekazał parze bukiet kwiatów i kosz z upominkami oraz złożył gratulacje i życzenia.

Szanownym Jubilatom życzymy długich i pogodnych wspólnych lat życia, a także dobrego zdrowia i zadowolenia, radości i rodzinnego ciepła.