Oferta jest skierowana do osób mających pomysł na firmę – planujących rozpoczęcie prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Można uzyskać bezzwrotną premię do 80 tys. zł.

Trwa nabór wniosków o udzielenie finansowego wsparcia dla osób planujących założenie i prowadzenie własnej firmy zamieszkałych na obszarze działania LGD „Zielone Sąsiedztwo” tj. gmin Brwinów, Milanówek i Podkowa Leśna. Z dotacji można sfinansować wyłącznie wydatki inwestycyjne, m.in. zakup oprogramowania, nowego sprzętu, narzędzi, nowego wyposażenia, nowych środków transportu czy roboty budowlane. Premią nie są objęte koszty operacyjne działalności (np. wynagrodzenia, materiały, usługi obce i inne).

Aby ubiegać się o dofinansowanie na otwarcie firmy, należy wypełnić wniosek (formularz) oraz sporządzić biznesplan zawierający projekt powstania i rozwoju przyszłej firmy. Biznesplan pozwoli na weryfikację, czy pomysł na działalność ma szanse powodzenia, oraz pomoże ocenić opłacalność przewidywanego przedsięwzięcia gospodarczego.

Pracownicy biura LGD prowadzą doradztwo w zakresie naboru wniosków i udzielają pomocy w przygotowaniu i złożeniu wymaganych dokumentów – szczegółowe informacje pod nr. tel. 22 724 58 90.

Wnioski można składać do dnia 12 grudnia 2022 r. do godz. 15, osobiście lub przez pełnomocnika w biurze Stowarzyszenia ul. Świerkowa 1, Podkowa Leśna. Szczegóły dotyczące naboru są dostępne na stronie www.zielonesasiedztwo.pl

Prezentacja ze szkolenia - PDF