ikonkaRozpoczął się nabór projektów na rok 2023 z Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. To właśnie z nich mieszkańcy regionu wybiorą te, które zostaną zrealizowane. Do podziału jest 25 mln zł.

Budżet Obywatelski Mazowsza (BOM) jest częścią budżetu województwa mazowieckiego, o której przeznaczeniu decydują w głosowaniu sami mieszkańcy. W tym roku kwota wydatków przeznaczona na projekty zgłaszane przez mieszkańców Mazowsza wynosi 25 mln zł.


Ze środków BOM mogą być finansowane zadania inwestycyjne i nieinwestycyjne, mieszczące się w katalogu zadań o charakterze wojewódzkim. Projekty realizowane w ramach budżetu mają służyć lokalnej społeczności. Finansowane mogą być m.in. modernizacje czy budowy nowych obiektów, realizacje programów społecznych czy wydarzeń kulturalnych, które są zgodne z przepisami prawa i dokumentami strategicznymi województwa, przy czym projekty inwestycyjne mogą być realizowane tylko na nieruchomościach należących do województwa mazowieckiego. Każdy mieszkaniec Mazowsza może zgłosić dowolną liczbę projektów. Nie obowiązują ograniczenia wiekowe – w przypadku osób małoletnich zgłoszenia dokonuje rodzic lub opiekun prawny.


Pomysłów i inspiracji do tworzenia nowych projektów można szukać m.in. w inicjatywach już zrealizowanych lub w katalogu przykładowych zadań dostępnym na stronie https://bom.mazovia.pl/wszystko-o-budzecie/katalog-inspiracji,36.
Projekty można składać do 13 stycznia 2023 r. elektronicznie (www.bom.mazovia.pl), w wersji papierowej za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (i w delegaturach).

Wszyscy mieszkańcy województwa mazowieckiego mogą dołączyć do inicjatywy – można będzie wziąć udział w internetowym głosowaniu, oddając swój głos na wybrany projekt. Głosowanie będzie trwało od 12 maja do 7 czerwca 2023 r. Każdy będzie mógł oddać dwa głosy – jeden na projekt z puli ogólnowojewódzkiej i jeden z podregionalnej. W imieniu osoby niepełnoletniej głos oddaje opiekun prawny. Na ostateczne wyniki trzeba będzie poczekać do 16 czerwca 2023 r.

Dotychczas ze środków pozyskanych w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza na terenie gminy Brwinów wykonano dwa projekty:
1. „Zwolnij i jedź bezpiecznie” – zbudowano 10 radarowych wyświetlaczy prędkości na drogach wojewódzkich (Biskupice, Brwinów, Domaniew, Kanie, Otrębusy),
2. „Harcerskie rondo” – zagospodarowano teren wokół ronda Ignacego Kozielewskiego.


Do realizacji pozostały kolejne:
1. „Po drodze z zielenią” – zagospodarowanie zieleni wzdłuż ul. Pszczelińskiej w Brwinowie i Otrębusach (od ronda im. W. Kowalskiego w Brwinowie do skrzyżowania z drogą wojewódzką ul. Warszawską w Otrębusach).
2. „Roztańczone rondo” – zagospodarowanie terenu wokół Ronda Zespołu Mazowsze w Otrębusach.

ulotkaBOMA5str1

Informator Budżetu Obywatelskiego Mazowsze: https://www.cdnbudzeteu.org.pl/gminy/mazovia/download/4/Informator%20Bud%C5%BCetu%20Obywatelskiego%20Mazowsza.pdf?WF67

Regulamin budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego – edycja 2023:

https://www.cdnbudzeteu.org.pl/gminy/mazovia/download/4/Regulamin%20Bud%C5%BCetu%20Obywatelskeigo%20Mazowsza%202023.pdf?WF6K