Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać ze stawki 785 zł/MWh, muszą złożyć do 30 listopada 2022 r. oświadczenie odbiorcy uprawnionego. To konieczne, aby korzystać ze stałej ceny prądu od 1 grudnia 2022 r.

Stała cena energii dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców na poziomie 785 zł/MWh czyli 79 groszy/kWh będzie obowiązywała w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. pod warunkiem złożenia oświadczenia odbiorcy uprawnionego. Oświadczenie trzeba złożyć do przedsiębiorstwa energetycznego, które dostarcza przedsiębiorcy energię elektryczną. Można to zrobić:
- osobiście, w punkcie obsługi klienta;
- pocztą;
- elektronicznie (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – certyfikat z eDowodu).

W przypadku złożenia oświadczenia po 30 listopada 2022 r., stawka 785 zł/MWh będzie miała zastosowanie do rozliczenia za miesiąc następujący po miesiącu otrzymania oświadczenia przez dostawcę energii elektrycznej np. oświadczenie złożone 2 grudnia 2022 r. = niższa cena energii elektrycznej od 1 stycznia 2023 r.

Wzory oświadczeń odbiorcy są dostępne na stronach poszczególnych sprzedawców energii. Dane sprzedawcy energii elektrycznej są zawarte w podpisanej umowie o sprzedaż energii lub fakturze za prąd.

Zamrożenie ceny prądu ma wesprzeć firmy. Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcia niektórych odbiorców w 2023 r. weszła w życie 4 listopada 2022 r. Dzięki niej cena prądu w 2023 r. dla określonych grup odbiorców nie będzie mogła być wyższa niż maksymalna cena prądu wskazana w Ustawie. Ochroni to odbiorców energii przed podwyżkami.