Ruszyły prace nad Strategią rozwoju metropolii warszawskiej. Konferencja inauguracyjna odbyła się 15 listopada 2022 r. w Warszawie.

Przedstawiciele Stowarzyszenia Metropolia Warszawa: Dorota Zmarzlak, wójt Gminy Izabelin, Marcin Jakubowski, burmistrz Mińska Mazowieckiego oraz Tomasz Krupski, zastępca burmistrza Grodziska Mazowieckiego wraz z prezesem zarządu Michałem Olszewskim przedstawili wizję metropolii warszawskiej do roku 2040. Następnie dr hab. Wojciech Dziemianowicz, prof. UW, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, który ekspercko wspiera prace nad strategią, przedstawił harmonogram i model działań. Uczestnicy spotkania mieli okazję zainspirować się planami strategicznymi największych europejskich i światowych metropolii, które przedstawiła dr Ada Górna z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW. Ciekawe i inspirujące punkty widzenia przestawili uczestnicy panelu.

Konferencja dostępna jest na kanale YouTube Warszawa.

Metropolia warszawska 2040, to metropolitalna wspólnota samorządowa łącząca i wzmacniająca różnorodność potencjałów poszczególnych JST, która dzięki efektywnej współpracy stworzyła perspektywiczny i konkurencyjny w skali europejskiej obszar dynamicznego rozwoju. To zdanie zawiera w sobie esencję, wspólną ścieżkę rozwoju gmin i powiatów z obszaru metropolii warszawskiej. Wizja została wypracowana przy zaangażowaniu wszystkich samorządów podczas warsztatów, dyskusji, badań ankietowych. Efektywna praca zaplanowana na najbliższe miesiące sprawi, iż wizja nie pozostanie pustym sloganem. Działania metropolitalnej wspólnoty samorządowej stworzą miejsce otwarte, przyjazne, funkcjonalne i nowoczesne, ukierunkowane na innowacyjne rozwiązania, zgodne z potrzebami społecznymi i poszanowaniem zrównoważonego środowiska.

Ważnym aspektem prac będzie aktywny udział mieszkańców i przedstawicieli organizacji pozarządowych. Zachęcamy do włączenia się w prace strategiczne, aktywnego uczestnictwa w spotkaniach, konsultacjach społecznych, które zaplanowane są w najbliższych miesiącach. Szczegóły odnośnie wydarzeń i innych możliwości współtworzenia strategii będą dostępne na stronie https://omw.um.warszawa.pl oraz https://sm.waw.pl.

Metropolia warszawska jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się aglomeracji w Europie, z silnymi aspiracjami do dążenia by być nowoczesnym ośrodkiem społeczno-gospodarczym. Wszystko dzięki aktywnemu zaangażowaniu samorządów współtworzących metropolię w realizację zintegrowanych działań i przedsięwzięć, które mają na celu współpracę wszystkich jednostek samorządu terytorialnego wokół Miasta Stołecznego Warszawy wraz z poszanowaniem ich odrębności oraz uwzględniając indywidualne potrzeby każdej z nich. Metropolię warszawską współtworzy m.st. Warszawa oraz 69 gmin okolicznych i 9 powiatów. Jest to obszar o powierzchni 6 tys. km2, zamieszkały przez ponad 3 mln osób.

Urząd m.st. Warszawy