Pismo samorządowe „Wspólnota” ocenia kondycję gmin w Polsce, publikując różnego rodzaju rankingi. Gmina Brwinów wyróżnia się pod względem dużego tempa inwestycji.

Publikacja ogólnopolskich rankingów jest okazją nie tylko do porównania się z innymi gminami, czy sprawdzenia, jakie miejsca zajmują najbliżsi sąsiedzi, lecz daje też materiał do refleksji na temat działań podejmowanych przez gminy. „Wspólnota” jest specjalistycznym czasopismem o tematyce samorządowej i publikuje swoje zestawienia od wielu lat, opierając punktację rankingową przede wszystkim na danych statystycznych.

W rankingu dotyczącym inwestycji, opublikowanym w październiku br., były brane pod uwagę wydatki majątkowe z trzech ostatnich lat (2019-2021). W skali kraju dostrzec można spowolnienie inwestycji gminnych, na co z pewnością duży wpływ miała pandemia. Gmina Brwinów stara się jednak nie zwalniać tempa rozwoju – wydatki inwestycyjne w okresie analizowanym w rankingu wyniosły 1381,22 zł na mieszkańca, co pozwoliło na awans w porównaniu do lat ubiegłych i zajęcie 73. miejsca wśród 620 gmin miejskich i miejsko-wiejskich. Tym samym gmina Brwinów mieści się wśród 15% gmin w najwięcej wydających na inwestycje (wśród wszystkich 2410 gmin ujętych w rankingu).

Jeśli chodzi o ranking pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej przez wszystkie gminy w Polsce, Brwinów lokuje się w połowie stawki, natomiast w kategorii miast i gmin miejsko-wiejskich zajmuje 487. miejsce. Po części jest to spowodowane tym, że w tym rozdaniu unijnym gmina Brwinów nie mogła już liczyć na wielomilionowe dotacje przeznaczone na budowę kanalizacji sanitarnej. Budowa kanalizacji w Owczarni i Żółwinie nie spełniała kryteriów naborów – gęstość zaludnienia jest tam zbyt mała, by móc występować o takie środki. Dotacje unijne miały za to swój udział m.in. w rewitalizacji pałacu oraz parku, a także budowie ścieżek rowerowych. Warto jednak pamiętać, że dotacje unijne nie były jedynymi pozyskanymi środkami zewnętrznymi. Gmina Brwinów stara się o różnego rodzaju dofinansowania i pozyskuje je z powodzeniem z wielu źródeł, w tym m.in. ze środków samorządu województwa mazowieckiego.