LGD „Zielone Sąsiedztwo” ogłosiło termin naboru wniosków dla osób planujących założenie i prowadzenie własnej firmy. Będzie możliwość uzyskania finansowego wsparcia w wysokości 80 tys. zł. Nabór wniosków rozpocznie się 28 listopada i potrwa do 12 grudnia 2022 r.

Stowarzyszenie LGD „Zielone Sąsiedztwo” ogłosiło nabór wniosków dla osób, które chcą otworzyć własną firmę. Chętni mogą ubiegać się o premię w wysokości 80 tys. zł. Dofinansowanie mogą otrzymać przyszli przedsiębiorcy zamieszkali na terenie gminy Brwinów oraz Podkowy Leśnej i Milanówka. Premia będzie wypłacana w formie płatności ryczałtowej na poniesienie kosztów kwalifikowanych, wskazanych we wniosku i biznesplanie. Pomoc będzie udzielana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Premie).

Nabór wniosków o płatność rozpocznie się 28 listopada 2022 r. i będzie trwał tylko do poniedziałku 12 grudnia 2022 r. do godz. 15. Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” ul. Świerkowa 1, Podkowa Leśna.

Pracownicy biura LGD prowadzą doradztwo w zakresie naboru wniosków, udzielą pomocy w  przygotowaniu i złożeniu wymaganych dokumentów – możliwy kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godz. 9-15 pod nr tel. 22 724 58 90 lub osobisty, po wcześniejszym umówieniu się. W ostatnim dniu naboru (12 grudnia 2022 r.) nie będzie możliwości konsultowania wniosku i załączników oraz sprawdzania dokumentacji – warto przygotować się już teraz, do czego zachęcają pracownicy biura LGD.

 

Szczegóły dotyczące naboru są dostępne na stronie www.zielonesasiedztwo.pl