W czwartek 3 listopada rozpoczną się prace związane z przebudową kanalizacji deszczowej w ul. Sochaczewskiej w Brwinowie. W czasie prowadzenia robót w terenie mieszkańcy Osiedla Sochaczewska będą musieli liczyć się z utrudnieniami.

Od 3 listopada planowana jest rozbiórka parkingu oraz rozkopywanie starego kanału przy wyjeździe z budynku przy ul. Sochaczewskiej 10. Dojazd do budynku będzie czasowo ograniczony.

Inwestycja obejmie budowę sieci kanalizacji deszczowej doprowadzającej część wody spływającej z miasta do nowego podziemnego zbiornika retencyjnego stworzonego z rur o łącznej pojemności 125m³ i łącznej długości ponad 100 m. Poprzez nowy separator podczyszczający z substancji ropopochodnych i zawiesin woda odpłynie do rowu. Wykonawcą prac jest wybrana w przetargu firma Robokop z Milanówka. Wartość prac, które zakończyć się mają w połowie grudnia, wynosi 1.279.200,00 zł.

Więcej informacji - pod tym linkiem