Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem parku przy pałacyku Toeplitza w Otrębusach to inwestycja, na którą gmina Brwinów pozyskała dotację w wysokości prawie 430 tys. zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Dzięki dotacji w parku otaczającym Toeplitzówkę – jeden z najbardziej rozpoznawalnych obiektów w Otrębusach – powstanie plac zabaw, a teren parku zyska nowe ogrodzenie.
Plac zabaw zostanie usytuowany w miejscu obecnego – po wschodniej stronie budynku – i będzie większy od istniejącego. Będzie przeznaczony dla dzieci z dwóch grup wiekowych (1-3 lata i 4-10 lat). Jego wyposażenie zostanie wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów. Pod wszystkimi urządzeniami znajdzie się bezpieczna nawierzchnia z piasku, która zajmie ponad 90% powierzchni placu. Będzie ona częściowo ograniczona drewnianym pomostem w formie chodnika oraz krawężnikami, które będą zapobiegać przesypywaniu się piasku. Do placu zabaw prowadzić będą dwa dojścia: jedno od strony Toeplitzówki prowadzące do części przeznaczonej dla najmłodszych oraz drugie od strony wschodniej o nawierzchni z mieszanki żwirowej.
Inwestycję rozplanowano w taki sposób, by urządzenia przeznaczone dla poszczególnych grup wiekowych nie sąsiadowały ze sobą bezpośrednio. W części przeznaczonej dla najmłodszych zlokalizowana zostanie piaskownica z „orkiestrą podwórkową” oraz sitem przeznaczonym do zabawy piaskiem. W części dla starszych dzieci znajdzie się huśtawka „bocianie gniazdo” oraz trampolina wbudowana w nawierzchnię. Na pozostałej części placu zabaw zaprojektowano czworokąt sprawnościowy, zjazd linowy o długości 20 m, dwa kiwaki na przegubach – tuby oraz urządzenie dynamiczne do wspinaczki. Istniejąca w pobliżu górka zostanie zaadaptowana na górkę saneczkową z jednej strony, a z przeciwnej – na zjeżdżalnię. Na terenie zostaną postawione dwie ławki oraz kosz na śmieci.
Na miejscu istniejącego ogrodzenia zostanie wykonane nowe, tworzące bezpieczną przestrzeń do rekreacji. Od strony północnej przy ul. Wiejskiej ogrodzenie frontowe o łącznej długości 99 m zostało zaprojektowane jako słupki żelbetowe z cokołem. W miejscu istniejącego wjazdu na działkę powstanie brama samonośna przesuwna z furtką, a po stronie zachodniej robocza brama boczna. Pozostała część ogrodzenia zlokalizowanego po stronie południowej oraz zachodniej o łącznej długości 361 m zostanie wykonana z przęseł. Nowo wybudowane ogrodzenie będzie ściśle nawiązywać do zabytkowego charakteru obiektu.
Dotacja w wysokości 424 287 zł pochodzi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Planowany termin realizacji to 2023 r.