Przedstawiciele policji, straży miejskiej i OSP zaprezentowali przegląd swoich działań i statystyk dotyczących gminy Brwinów. Debata „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” odbyła się 24 października 2022 r. Mieszkańcy mogli zgłosić problemy, jakie dostrzegają w swojej okolicy.

Spotkanie rozpoczęła oficer prasowy komisarz Karolina Kańka, która mówiła o akcji informacyjnej „Seniorze, nie daj się!”. Osoby starsze padają ofiarą różnego rodzaju oszustw – „na wnuczka”, „na policjanta” itp. – i tracą nieraz część lub nawet całość swoich oszczędności. Tego typu przestępstwa zdarzały się w ostatnim czasie także na terenie powiatu pruszkowskiego.

Komendant komisariatu w Brwinowie nadkomisarz Mariusz Jarmołkowicz opowiadał o pracy policji. Zachęcał do korzystania z internetowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa oraz aplikacji „Moja Komenda”. Mapa służy do sygnalizowania niebezpiecznych miejsc, natomiast w przypadku zdarzeń wymagających pilnej interwencji jedynym sposobem skutecznego wezwania służb jest kontakt pod numerem alarmowym 112. W tym roku na mapie zagrożeń bezpieczeństwa na terenie gminy Brwinów odnotowano od 1 stycznia do 19 października 636 zgłoszeń. Funkcjonariusze potwierdzili 353 zdarzenia, a w 150 przypadkach zagrożenie zostało wyeliminowane. Nałożono 21 mandatów karnych i skierowano 13 wniosków do sądu. Najczęściej zgłaszane sprawy to przekraczanie prędkości na ul. Natalińskiej w Otrębusach (w rejonie skrzyżowania z ul. Sosnową) oraz spożywanie alkoholu w miejscach publicznych. Przy ponad 50 zgłoszeń dotyczących infrastruktury drogowej udało się potwierdzić 39 przypadków i wyeliminować 11. Pion kryminalny komisariatu w Brwinowie mógł się pochwalić wykrywalnością zdarzeń kryminalnych, kradzieży, przestępstw gospodarczych itp. na poziomie sięgającym 70%. Stuprocentową wykrywalność policjanci wykazali w przypadku przestępstw narkotykowych. Niemal połowa z ok. 900 wykroczeń odnotowanych na terenie gminy dotyczyła kradzieży na stacjach paliw, zwłaszcza na stacjach Lotos przy MOP Brwinów oraz magazynów strefy przemysłowej w Mosznie. Statystyki policji mówią też o zdarzeniach drogowych – odnotowano 259 kolizji i 9 wypadków, w których zginęła 1 osoba, a 11 zostało rannych.

Gmina Brwinów wspiera pracę policji – w tym roku Rada Miejska w Brwinowie podjęła uchwały dotyczące dofinansowania zakupu radiowozu (80 tys. zł), służb ponadnormatywnych (60 tys. zł) oraz nagród (15 tys. zł).

O działaniach Straży Miejskiej w Brwinowie opowiadała komendant Izabela Koźbiał. Strażnicy dbają o porządek publiczny, zabezpieczają miejsca zdarzeń oraz imprezy, zajmują się zwierzętami, profilaktyką i edukacją oraz konwojowaniem. Od stycznia do października podjęli ponad 10 tys. działań z własnej inicjatywy oraz zareagowali na 1994 zgłoszenia od mieszkańców. W 459 przypadkach chodziło o zagrożenia w ruchu drogowym, w tym nieprawidłowe parkowanie. Mieszkańcy zwracali się do strażników także w 398 sprawach związanych ze zwierzętami, 343 sprawach dotyczących ochrony środowiska oraz 294 awarii infrastruktury technicznej. Wbrew obiegowym opiniom dotyczącym tej formacji Straż Miejska w Brwinowie nie jest skora do wystawiania mandatów. Najczęściej stosowane są środki wychowawcze – upomnienia i pouczenia. Strażnicy przeprowadzili w tym roku 839 takich rozmów, a jedynie 118 interwencji zakończyło się mandatami (na łączną kwotę 22.300 zł) lub – w 50 przypadkach – skierowaniem sprawy do sądu. Zdecydowanie największą grupę popełnianych wykroczeń stanowią sprawy z kategorii przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji. Strażnicy miejscy nie mogą kontrolować pojazdów w ruchu czy używać fotoradarów, ale jest wiele przypadków nieprzepisowego parkowania. Straż Miejska w Brwinowie zajmuje się strefą płatnego parkowania. Kontrole prowadzone niemal codziennie zakończyły się dla 123 osób koniecznością wniesienia opłaty dodatkowej. Jednym z priorytetowych działań strażników jest kontrola palenisk. W tym roku patrol odwiedzał mieszkańców 227 razy, w 35 przypadkach zastosowano pouczenie, a w 15 – mandat karny. W 16 przypadkach próbki popiołu zostały przekazane do analizy laboratoryjnej.

O pracy strażaków ochotników opowiadał gminny komendant OSP Krzysztof Newen . W ostatnich latach znacznie poprawiło się zaopatrzenie w sprzęt OSP Brwinów, OSP Biskupice, OSP Moszna i OSP Żółwin. Sukcesywnie dokonywane zakupy samochodów i sprzętu pomagają strażakom w pracy. Piły do drewna, betonu i stali, wyposażenie medyczne oraz agregaty i motopompy, a także zestawy narzędzi hydraulicznych ułatwiają udzielanie pomocy w wielu różnych interwencjach. Dzisiaj gaszenie pożarów zeszło już na drugi plan. Takich interwencji było na terenie gminy Brwinów w tym roku 83, za to pojawiły się 233 zagrożenia miejscowe – statystyki podwyższone zostały przez wichury, które w lutym przeszły przez nasze okolice. Najwięcej wyjazdów mają na swoim koncie druhowie z Brwinowa (255). Na dalszych miejscach są jednostki z Żółwina (167), Moszny (88) oraz Biskupic (51).

Spotkanie było dla mieszkańców okazją do zgłoszenia służbom problemów, które dostrzegają w swoim otoczeniu. Została poruszona m.in. kwestia ruchu rowerowego wzdłuż ul. Wilsona w Brwinowie, gdzie rowerzyści nie muszą zsiadać z siodełka tylko na skrzyżowaniu z ul. Konopnickiej, gdzie obok zebry dla pieszych jest też oznaczony przejazd dla rowerów. Przykre są też przypadki wandalizmu i kradzieży narzędzi ze stacji rowerowych. To już bolączka nie tylko w lokalizacjach poza miastem – dewastowana stacja naprawy rowerów została przeniesiona do centrum Brwinowa i stanęła przy parkingu rowerowym przy ul. Pruszkowskiej (tuż obok PKP Brwinów). Po kilku dniach została okradziona.
Ponieważ dzielnicowi w poszczególnych rejonach gminy Brwinów co pół roku zmieniają swoje zadania priorytetowe, warto sygnalizować im szczególne potrzeby danej okolicy:
• Dzielnicowy południowej części Brwinowa sierż. szt. Marcin Furman zajmuje się obecnie w szczególny sposób problemem spożywania alkoholu w rejonie ul. Kościuszki i Kraszewskiego.
• Dzielnicowa północnej części Brwinowa asp. Karolina Kłosowska do końca roku realizuje zadanie „ograniczenie lub wyeliminowanie oszustw metodą na wnuczka, policjanta, wypadek”.
• Dzielnicowy zajmujący się sołectwami w północnej części gminy Brwinów asp. szt. Grzegorz Sławiński realizuje swoje zadania priorytetowe w Kotowicach na terenie MOP-ów przy autostradzie, gdzie dochodzi do kradzieży, włamań do samochodów oraz zakłócania ładu i porządku publicznego.
• Dzielnicowy zajmujący się sołectwami w południowej części gminy Brwinów asp. szt. Łukasz Syrek stara się walczyć z łamaniem przepisów dotyczących poruszania się ul. Natalińską w Otrębusach pojazdów przekraczających dopuszczalną masę oraz przekraczaniem dozwolonej prędkości na ul. Książenickiej w Owczarni i ul. Natalińskiej w Otrębusach.

 

Wykaz ulic gminy Brwinów i kontakty do dzielnicowych: - pod tym linkiem