19 października rozpoczęła się akcja „3 zasady” prowadzona przez Straż Miejską w Brwinowie. Celem kampanii jest wzrost bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym.

W godzinach porannych przy przejściach dla pieszych po stronie północnej i południowej wiaduktu kolejowego funkcjonariusze straży miejskiej rozdawali przechodniom ulotki i przypinki odblaskowe oraz przypominali o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa korzystania z przejść dla pieszych: zatrzymaj się, rozejrzyj się, obserwuj (3 zasady).

Akcja rozpoczęła się w Brwinowie, ale będzie kontynuowana na terenie całej gminy – poinformowała Izabela Koźbiał, komendant Straży Miejskiej w Brwinowie. Ze względu na dbanie o bezpieczeństwo szczególnej grupy użytkowników ruchu drogowego – dzieci i młodzież – kampania zostanie rozszerzona o wszystkie gminne placówki oświatowe. Będą prelekcje informujące o tym, kiedy w ruchu drogowym pieszy ma pierwszeństwo, jak prawidłowo przechodzić przez jezdnię, czego należy unikać i o czym bezwzględnie pamiętać, wchodząc na jezdnię. Uczniowie otrzymają specjalnie przygotowane przypinki odblaskowe, przypominające o trzech podstawowych zasadach bezpieczeństwa: zatrzymaniu się, rozejrzeniu i obserwowaniu jezdni przy jej przekraczaniu.

– Pomysłodawcą akcji jest mieszkaniec gminy – zwraca uwagę komendant Izabela Koźbiał.
¬– Codziennie jako kierujący, piesi, pasażerowie, jesteśmy uczestnikami ruchu drogowego. Po zmianach w przepisach ruchu drogowego więcej mówi się i pisze o zakazach i nakazach dla kierowców, a przecież piesi też są użytkownikami dróg. Dla bezpieczeństwa wszystkich, o tym, co wolno pieszym, a czego nie, należy przypominać – podkreśla komendant Izabela Koźbiał.

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na pasach to wciąż główna przyczyna potrąceń pieszych z winy kierujących – pieszy znajdujący się na pasach ma pierwszeństwo przed pojazdami, ale jest zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności. Art. 14 Prawa o ruchu drogowym zakazuje pieszym m.in.: wchodzić na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych, przebiegać przez jezdnię, lub drogę dla rowerów, przechodzić przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi, zwalniać kroku lub zatrzymywać się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię, korzystać z telefonu, lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia, lub przechodzenia przez jezdnię, drogę dla rowerów.

– Warunki drogowe jesienią i zimą szczególnie sprzyjają wypadkom i kolizjom drogowym. Rosnący problem to również piesi przechodzący z głową pochyloną nad smartfonami, pochłonięci tym, co się dzieje na ekranie komórki lub zajęci prowadzona przez telefon rozmową. Bardzo ważne jest zachowanie szczególnej ostrożności zarówno przez kierowców, jak i pieszych. Bezpieczeństwa nigdy za wiele – przypomina komendant Izabela Koźbiał.