Wszyscy mieszkańcy zainteresowani tematyką bezpieczeństwa są zaproszeni na debatę, która odbędzie się w sali OSP Brwinów 24 października 2022 r. o godz. 18. Oprócz organizatora – policji z komendy w Pruszkowie i komisariatu w Brwinowie – wezmą w niej udział również przedstawiciele pozostałych służb mundurowych z terenu gminy.

Komendant policji w Pruszkowie organizuje w poszczególnych gminach z terenu powiatu debaty o bezpieczeństwie. Jak zapowiada policja, debata ma na celu zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społecznych w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Pozwala także na wymianę informacji z mieszkańcami o istniejących zagrożeniach, dzięki czemu będą mogły zostać wypracowane wspólnie metody ich eliminowania. Głównym tematem spotkania będzie poczucie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania i w miejscu publicznym, zagrożenie przestępczością z uwzględnieniem kategorii przestępstw najbardziej uciążliwych społecznie, bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, a także problemy mieszkańców zdiagnozowane na podstawie „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz priorytetowe działania dzielnicowych. – Dowiedz się, co robi policja, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom. Przedstaw swój pomysł, jak poprawić bezpieczeństwo w swoim miejscu zamieszkania – zachęca do udziału w debacie oficer prasowy KPP w Pruszkowie komisarz Karolina Kańka.
Debaty w Brwinowie tradycyjnie już mają charakter otwarty – wieczorna godzina spotkania umożliwia uczestniczenie w nich także tym mieszkańcom, którzy w ciągu dnia pracują zawodowo. Poczucie bezpieczeństwa i dostrzegane problemy są istotnymi sprawami, które lepiej jest omawiać bezpośrednio z odpowiedzialnymi osobami, niż w dyskusjach na forach internetowych. W spotkaniach w Brwinowie aktywnie uczestniczą też przedstawiciele pozostałych służb mundurowych – strażacy ochotnicy oraz Straż Miejska w Brwinowie. Ich dobre współdziałanie służy dobru mieszkańców. Z różnymi tematami przychodzą też na debaty sołtysi, którzy przedstawiają problemy pojawiające się w poszczególnych miejscowościach.
Debata o bezpieczeństwie mieszkańców gminy Brwinów odbędzie się 24 października 2022 r. o godz. 18 w sali OSP przy ul. Pszczelińskiej 3.