Od 10 października 2022 r. rozpocznie się akcja czyszczenia pojemników na odpady w zabudowie jedno- i wielorodzinnej. W dniu planowanego odbioru odpadów zmieszanych za śmieciarką będzie jechał pojazd myjący. Należy zatem wystawić pojemnik, niezależnie od tego, czy są w nim odpady.