Zakończyła się większość wakacyjnych remontów w szkołach i przedszkolach. Wydatki na ten cel wyniosły ok. 2,6 mln zł. Na liście zadań do wykonania były m.in.: remonty i modernizacje pomieszczeń, odnowienie elewacji budynku, wymiana grzejników i stolarki drzwiowej, modernizacja boisk, budowa placu zabaw.

Główne prace remontowo-budowalne zaplanowano do przeprowadzenia w okresie wakacyjnym. Z uwagi na szeroki zakres robót do wykonania, część z nich rozpoczęto już w czerwcu. Jak dotąd większość została zakończona.

 

Największą inwestycją była modernizacja kompleksu boisk położonych na terenie ZSO w Brwinowie. Przebudowie podlegały: bieżnia, boiska do gry w siatkówkę i koszykówkę oraz elementy boiska do gry w piłkę nożną i ręczną. Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł 956.665,71 zł. Projekt został dofinansowany kwotą w wysokości 300.000 zł z budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022”. Prace zostały wykonane przez firmę GREENSPORT Anna Straszewska z Międzybrodzia Bialskiego (woj. śląskie). Zakończenie robót nastąpiło w sierpniu 2022 r. 

 

Zmodernizowano dwie łazienki uczniowskie (dla chłopców i dziewcząt), dwie łazienki dla nauczycieli oraz jedną dla osób niepełnosprawnych znajdujące się na parterze budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Brwinowie. Łazienka dla osób niepełnosprawnych została wyodrębniona z części łazienki dla dziewcząt oraz fragmentu sklepiku. Po rozbiórce i przebudowie części ścianek działowych, w pomieszczeniach zostały wykonane nowe instalacje sanitarne (c.o., wodna, kanalizacyjna) i elektryczna. Wymienione zostały stolarka drzwiowa i częściowo okienna, ceramika i armatura sanitarna. Ułożono nowe płytki ścienne i podłogowe. Pomalowano część ścian wewnętrznych budynku oraz elewacji. Koszt całej inwestycji wyniósł 359.160 zł. Wykonawcą była firma ROSART sp. z o.o. z Warszawy. Roboty zostały ukończone w sierpniu 2022 r.

 

Zakończył się remont budynku świetlicy ŚOPS położonego na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Brwinowie. Wymieniono konstrukcję dachu i położono nową blachę. Wzmocniono konstrukcję budynku, ocieplono poddasze i ułożono podłogę, pomalowano elewację. Koszt całego remontu wyniósł 238.961,10 zł. Wykonawcą była Firma Remontowo-Budowlana ROGAL Krzysztof Rogalski z Nowej Wsi.

 

Jeszcze w tym roku zostanie zmodernizowany system odwodnienia dachów budynków Szkoły Podstawowej nr 1 w Brwinowie. Powodem jest zalewanie dachów w czasie intensywnych opadów. Rynny nie nadążają z odprowadzeniem nagromadzonej wody, a przelewająca się górą woda zalewa ściany budynku. Konieczne jest dostawienie rynien spustowych i budowa przelewu, który w razie braku możliwości odbioru wody przez kanalizację deszczową, odprowadzi ją na teren zielony. Termin wykonania umowy do 30 listopada 2022 r. Koszt modernizacji wyniesie 141.272,65 zł. Wykonawcą będzie firma ROSART Sp. z o.o. z Warszawy.

 

W ramach zadań realizowanych przez Referat Gospodarki Komunalnej pracownicy wykonali prace malarskie w dwóch samorządowych przedszkolach: Przedszkolu nr 3 przy ul. Słonecznej oraz Przedszkolu Filialnym Przedszkola nr 1 w Brwinowie przy ul. Piłsudskiego.

 

Na ukończeniu są prace modernizacyjne prowadzone w Szkole Podstawowej w Otrębusach. Prace powinny zostać ukończone w październiku br. Pozostała jeszcze do wymiany stolarka drzwiowa oraz wymiana grzejników na aluminiowe i renowacja istniejących osłon grzejnikowych. Dotychczas naprawiono uszkodzone tynki ścian, częściowo wymieniono sufit, pomalowano ściany i wykonano lamperię. Zamontowano dwa włazy stropowe p.poż z systemowymi schodami składanymi. Wymianie podlegała instalacja oświetlenia w korytarzu oraz opraw oświetlenia na LED. Ułożono nową instalację internetową (światłowód) wraz z doprowadzeniem do sal. Częściowej wymianie podlegały posadzki wewnątrz i na zewnątrz budynku. Koszt remontu wyniósł 340.579,94 zł. Prace realizuje Firma Remontowo-Budowlaną ROGAL Krzysztof Rogalski z Nowej Wsi.

 

Trwają prace remontowe w Szkole Podstawowej w Żółwinie. Naprawiane są fragmenty elewacji tynkowej i elewacji z cegły klinkierowej budynku szkoły podstawowej oraz hali sportowej. Pilnej naprawy wymagała zawilgocona zachodnia ściana budynku szkoły. Reperacji wymagają również pozostałe elewacje – po oczyszczeniu i odgrzybieniu zostaną uzupełnione ubytki tynku i spoin. Wymianie będą podlegały m.in. rynny wzdłuż elewacji północnej oraz wschodniej. Odtworzone będą schody wejściowe zewnętrzne prowadzące do kompleksu sportowego oraz wymieniony zostanie daszek nad schodami. Zostaną przebudowane i dostosowane do aktualnych potrzeb szkoły dwie sale lekcyjne znajdujące się na 1. piętrze budynku. Główne prace remontowo-budowlane obejmą wymianę podłóg i grzejników, wykonanie lamperii i malowanie ścian.

Koszt całego przedsięwzięcia wynosi 214.425,08 zł. Planowany termin zakończenia prac do 30 listopada 2022 r. Wykonawcą jest firma ROSART Sp. z o.o. z Warszawy.

 

W trakcie realizacji jest projekt rozbudowy placu zabaw w Przedszkolu nr 1 przy ul. Lilpopa w Brwinowie. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż nowych, certyfikowanych urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury m.in.: zadaszonej piaskownicy, kompletu huśtawek wahadłowych, ławek do zabawy z wizerunkami zwierząt, bujaków, domku do zabawy. Wszystkie urządzenia zostaną zamontowane w taki sposób, aby zachować strefy bezpieczeństwa podczas zabaw oraz przejścia w sposób umożliwiający łatwy dostęp do urządzeń zabawowych dzieciom i osobom dorosłym. Okres realizacji zamówienia do 5 grudnia 2022 r. Firma realizująca zadanie – NOVA Jerzy Łebski z Łowicza. Wartość umowy 482.006,16 zł.

boisko-ZSO
azienka-1-ZSO-
ikonka
azienka-2-ZSO
SP-1
Otrbusy