Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” przystępuje do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027 dla obszaru gmin Brwinów, Milanówek i Podkowa Leśna. Mieszkańcy są zaproszeni do udziału w jej tworzeniu.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich zmieni w 2023 r. nazwę na Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), ale nadal działać będzie program LEADER, który polega na tym, że na obszarze kilku gmin działa stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania (u nas LGD „Zielone Sąsiedztwo”), które organizuje konkursy o dofinansowanie projektów zapisanych w Lokalnej Strategii Rozwoju.

LGD „Zielone Sąsiedztwo” już od ponad 10 dofinansowuje projekty na terenie gmin Brwinów Milanówek i Podkowa Leśna. Powstały m.in. pumptracki w Podkowie Leśnej oraz w Brwinowie, stacje naprawy rowerów  i strefa aktywizacji osób starszych w Brwinowie.  Dotacje z LGD przyczyniły się także do utworzenia centrum integracji mieszkańców w Brwinowie, pomogły w wyposażeniu przedszkola w Żółwinie i doposażeniu świetlic wiejskich w sprzęt multimedialny.

Z dotacji korzystają także przedsiębiorcy. Dzięki dotacjom z Leadera środki na powstanie i rozwój otrzymało ponad 40 firm. Przedsiębiorcy poprzez zakup niezbędnego wyposażenia (biurowe, sprzęt fotograficzny, komputer, oprogramowanie, maszyny i urządzenia) świadczą m.in. usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi zakwaterowania (pokoje noclegowe), usługi rękodzieła (jedwab, ceramika, biżuteria), artystyczne (fotografia, filmowanie, obsługa eventów), usługi projektowania wnętrz, usługi wsparcia IT (automatyka), usługi zdrowotne (dietetyka, masaż, pracownia psychologiczna) a także usługi typu beauty (kosmetyka, wizaż).

Aby LGD otrzymała środki na kolejne lata (do 2027 roku), musi opracować strategię, czyli plan działania, w którym określimy co dla nas – jako lokalnej społeczności – jest najważniejsze i najbardziej potrzebne w tym okresie, co pozwoli nam żyć lepiej, kultywować tradycje, rozwijać lokalną kulturę i pomagać tym, którzy w różnej formie potrzebują wsparcia.

  1. Teraz rozpoczynają się prace nad planowaniem strategii na 5 lat (czyli na lata 2023 – 2027) dla obszaru objętego działaniami Lokalnej Grupy Działania „Zielone Sąsiedztwo” (trzy gminy: Podkowa Leśna, Brwinów i Milanówek).
  2. Strategia będzie oceniana (w konkursie – a zatem nie wszyscy otrzymają środki na jej realizację!) przez Urząd Marszałkowski w Warszawie.
  3. Strategia będzie podstawą do dysponowania przyrzeczoną (wygraną) pulą pieniędzy na działania zaplanowane w dokumencie. Trudniej będzie uzyskać dofinansowanie ze środków Leader na działania, które nie zostaną zaplanowane;
  4. Jeśli coś zostanie zaplanowane, musi być to zrobione, gdyż inaczej przepadną środki lub zostanie nałożona kara (chodzi o wiarygodność potrzeb i planowanych projektów).

Dlatego ważne jest, by zebrać rzeczywiste plany i potrzeby ludzi (i organizacji) na najbliższych pięć  lat i zastanowić się, które z tych planów można wpisać do strategii, by mogły uzyskać realną możliwość dofinansowania. Strategia powinna powstawać przy aktywnym udziale zainteresowanych mieszkańców, firm i instytucji i pokazywać rzeczywiste oczekiwania mieszkańców.

 

Stowarzyszenie zaprasza mieszkańców do wspólnej dyskusji nad Lokalną Strategią Rozwoju podczas otwartych spotkań w następujących terminach:

11.10.2022, Milanówek, , ul. Piłsudskiego 33,  godz. 18.00 – 20.00 (Stare Kino)

18.10.2022 Podkowa Leśna, , ul. Jana Pawła II 11, godz. 17.00 – 19.00 (Ale Bosco)

25.10.2022 Brwinów, , ul. Pałacowa 1, godz. 17.00 – 19.00 (Pałac Kultury)

Do połowy października każda zainteresowana osoba może wyrazić swoją opinię na temat potrzeb rozwojowych obszaru partnerstwa poprzez wypełnienie i wysłanie odpowiedzi poprzez dedykowaną ankietę:

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=c046dde2&b=e5b856624&c=a4cf4ae3