Dodatek węglowy nie jest jedynym rodzajem wsparcia, jaki jest wprowadzany na początku sezonu grzewczego. Z wnioskiem mogą wystąpić osoby, u których źródłem ogrzewania jest drewno i inne rodzaje biomasy, gaz LPG oraz olej opałowy.

Dodatek węglowy został wprowadzany już wcześniej. Teraz nowe rozporządzenia podają kwoty dodatków dla gospodarstw domowych stosujących inne źródła ogrzewania. Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku jest zgłoszenie budynku do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dofinansowanie zakupu opału obejmuje teraz także: pelet drzewny, drewno kawałkowe i inne rodzaje biomasy (dodatek wynosi 1 tys. zł), gaz skroplony LPG (500 zł) oraz olej opałowy (2 tys. zł).

Gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek tylko dla jednego, głównego źródła ciepła. Dodatek przysługuje osobom zamieszkującym i gospodarującym w danym gospodarstwie domowym, a więc właściciel lokalu, który ma inne miejsce zamieszkania, nie jest uprawniony do złożenia wniosku. Gdy wniosek o wypłatę dodatku złożyła więcej niż jedna osoba z danego gospodarstwa domowego wieloosobowego, dodatek zostanie wypłacony temu, który złożył wniosek jako pierwszy.

Niektóre podmioty, które nie są gospodarstwami domowymi, również mogą otrzymać wsparcie finansowe. Są to tzw. podmioty wrażliwe, m.in. szpitale, szkoły i przedszkola, ośrodki pomocy społecznej, ośrodki kultury, placówki opiekuńcze itp.

 

Wnioski można pobrać i złożyć w Środowiskowym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brwinowie, ul. Kościuszki 4A w Punkcie Informacyjnym. Wnioski można składać do 30 listopada 2022 r:

- elektronicznie, z podpisem profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym przesłany jako załącznik przy wykorzystaniu platformy ePUAP, pod adres Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej: /07rd8k0dl2/SkrytkaESP. Nie wolno wykorzystywać profilu zaufanego do przesyłania cudzego wniosku.

- w wersji papierowej

w Środowiskowym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brwinowie przy ul. Kościuszki 4A w Punkcie Informacyjnym, w godzinach pracy:

poniedziałek: 8–18

wtorek – czwartek: 8–16

piątek: 8–14

Informacje tel. 22 729 54 44.

Wnioski będą rozpatrywane w terminie do dwóch miesięcy, wypłaty będą realizowane ze środków rządowych przekazywanych przez Wojewodę Mazowieckiego.

Szczegółowe informacje na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska: https://www.gov.pl/web/klimat/rzadowa-tarcza-energetyczna.

Gospodarstwa domowe, dla których głównym źródłem ciepła jest prąd lub gaz ziemny, korzystać będą z mechanizmów tarczy inflacyjnej (obniżenia podatku VAT i akcyzy oraz zamrożenia cen prądu w 2023 r.).