Wydawanie tabletek jodku potasu prowadzone będzie dopiero po wydaniu decyzji przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Na terenie gminy Brwinów wyznaczono osiem punktów dystrybucji.

Aktualnie nie ma żadnego zagrożenia radiacyjnego, które wymagałoby przyjęcia tabletek ze stabilnym jodem, a podejmowane działania mają charakter wyłącznie prewencyjny. W chwili obecnej nie istnieją żadne wskazania do przyjmowania tabletek jodku potasu, dlatego też punkty dystrybucji nie funkcjonują i nie udzielają informacji na temat akcji dystrybucji, która może zostać uruchomiona przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Punkty na terenie gminy Brwinów:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Brwinowie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 11

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie, ul. Żwirowa 16     

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otrębusach, ul. Piaseckiego 2

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żółwinie, ul. Szkolna 39    

NZOZ Ośrodek Zdrowia w Brwinowie, ul. Peronowa 4B,    

NZOZ Basis w Owczarni, ul. Kazimierzowska 33D  

NZOZ Vita-Med. w Otrębusach, ul. Wiejska 1A       

Apteka “Przy Alfie” w Brwinowie, ul. Powstańców Warszawy 8A/1           

 

Więcej informacji na temat preparatu – w ulotce informacyjnej MSWiA.