Konsultacje będą prowadzone od 5 do 19 października 2022 r. – w tym czasie można składać swoje uwagi (na formularzu konsultacje). We wtorek 18 października o godz. 18 odbędzie się spotkanie z burmistrzem Arkadiuszem Kosińskim.

Ogłoszenie [link do BIP]

Projekt [link do BIP]

Formularz konsultacji (Załącznik do Uchwały nr LXXI/655/2010 z dnia 29 października 2010 r. Rady Miejskiej w Brwinowie).