W czterech świetlicach wiejskich z terenu gminy Brwinów, które zostały doposażone w interaktywne nowoczesne urządzenia, odbyły się zajęcia i warsztaty z wykorzystaniem otrzymanego sprzętu.

Świetlice w Kaniach, Owczarni, Otrębusach i w Żółwinie to małe lokalne ośrodki kultury, które cieszą się dużą popularnością wśród mieszkańców sołectw. W ramach zadania pn. „Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców Gminy Brwinów poprzez wyposażenie świetlic wiejskich w interaktywne pomoce dydaktyczne” każda z wymienionych placówek otrzymała tablicę multimedialną, niezbędny do niej osprzęt, projektor oraz przenośny komputer. Sprzęt znacząco przyczyni się do wzbogacenia i poszerzenia oferty edukacyjno-kulturalnej świetlic wiejskich.

29 sierpnia dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych ŚOPS w Otrębusach i Żółwinie wzięły udział w zajęciach o tematyce ekologicznej z wykorzystaniem tablic interaktywnych. Rozwiązywały zadania, krzyżówki i łamigłówki, dzięki którym dowiedziały się więcej o tym, jak dbać o środowisko, czym jest recykling, co można zrobić, by oszczędzać energię elektryczną. Dopełnieniem nauki z wykorzystaniem tablic była gra terenowa, która zaprowadziła uczestników ze świetlicy w Żółwinie do Otrębus. Po drodze dzieci rozwiązywały zadania, które wskazywały drogę do mety i utrwalały wiedzę dotyczącą ekologii.

Z kolei w świetlicach Gminnego Ośrodka Kultury OKej w Kaniach i Owczarni odbyły się interaktywne zajęcia z użyciem tablic multimedialnych „Minecraft w przyrodzie”. Warsztaty zostały przeprowadzone w Kaniach (28 czerwca) i w Owczarni (1 lipca) przez biologa Aleksandrę Nyc. Dzięki wykorzystaniu projektora oraz tablicy multimedialnej uczestnicy LATA w MIEŚCIE mieli możliwość obejrzenia dostosowanej do wieku i zainteresowań dziecięcych prezentacji dotyczącej roślinności występującej w Polsce. Dzieci mogły zobaczyć na ekranie, w jaki sposób rośliny zostały uproszczone i jak prezentują się jako obiekty graficzne w kreatywnej grze komputerowej Minecraft.

Projekt „Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców Gminy Brwinów poprzez doposażenie świetlic wiejskich w interaktywne tablice dydaktyczne” dofinansowano w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość dofinansowania to 34.593,00 zł