Burmistrz Arkadiusz Kosiński spotkał się 16 września z mieszkańcami Brwinowa – po raz pierwszy w zrewitalizowanym pałacu będącym nową siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury. W Owczarni miejscem spotkania 19 września była świetlica OWCA.

Mieszkańcy północnej części Brwinowa zwykle spotykali się z burmistrzem Arkadiuszem Kosińskim w Szkole Podstawowej nr 1. Tegoroczne spotkanie odbyło się w zrewitalizowanym pałacu, będącym siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie, i było połączone ze zwiedzaniem zabytku. Choć trwało łącznie ponad 4 godziny, uczestnicy mogli poczuć się usatysfakcjonowani ogromną porcją wiedzy na temat gminy Brwinów oraz historii pałacu.

Burmistrz poświęcił dużą część czasu na opowiadanie o inwestycjach zakończonych, realizowanych lub planowanych na terenie Brwinowa. Wśród tematów pojawiły się m.in. inwestycje drogowe (w tym lista dróg zrealizowanych w tym roku i plany na rok przyszły względem ul. Sienkiewicza i ul. Lilpopa), problemy z wykonawcą budynku biblioteki, prowadzone prace projektowe dotyczące obwodnicy (skrzyżowanie z ul. Kępińską oraz skrzyżowanie na Turczynku), a także zrealizowane projekty z udziałem środków zewnętrznych (zaczynając od pałacu, a kończąc na modernizacji boisk przy ZSO czy budowie strefy rekreacji przy Osiedlu Sochaczewska). Burmistrz zapowiadał, że jeszcze w tym roku zostanie przebudowana kanalizacja deszczowa w rejonie zbiornika retencyjnego przy ul. Sochaczewskiej, co ma zapobiegać miejscowym podtopieniom podczas ulewnego deszczu. Rozpoczęła się także rewitalizacja stawu, gdzie po wybraniu mułu zostaną posadzone rośliny wodne. Mieszkańcy mieli też możliwość zadania pytań i wyrażania swoich opinii na szereg kwestii – od zapytań o remont ulicy, przy której mieszkają, po omawianie tematu przekroczeń hałasu przy autostradzie czy pomocy ludziom będącym w kryzysie. Poruszany był temat ciągłości dyżurów wakacyjnych w przedszkolach gminnych oraz oczekiwanych gminnych inwestycji oświatowych. Największą z nich jest teraz budowa szkoły w Parzniewie, ale wkrótce po jej zakończeniu trzeba będzie myśleć o trzeciej szkole w Brwinowie i budowie sali gimnastycznej w Otrębusach, co powoduje, że perspektywa budowy żłobka gminnego wydaje się jeszcze bardzo odległa. Widać było, że mieszkańców interesują także zagadnienia dotyczące nie tylko najbliższej okolicy – pytali o remont tunelu, gdzie najwyraźniej stopień skomplikowania dokumentacji zniechęca potencjalnych wykonawców, a także o przyszłość dawnej siedziby Ośrodka Kultury, który burmistrz Kosiński zamierza przeznaczyć dla organizacji pozarządowych, oraz o tereny po Drzewotechnice, gdzie możliwa byłaby zabudowo mieszkaniowo-usługowa. Rozmowa toczyła się też wokół budowy ścieżki rowerowej do Czubina i planowanej termomodernizacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Duża grupa najbardziej wytrwałych uczestników wzięła udział w zwiedzaniu pałacu i z chęcią przysłuchiwała się opowiadaniom burmistrza Kosińskiego o historii i rewitalizacji pałacu oraz o innych zabytkach znajdujących się na terenie gminy.

Mniej licznie niż do tej pory przybyli na spotkanie z burmistrzem Arkadiuszem Kosińskim mieszkańcy Owczarni. Dominował temat budowy kanalizacji sanitarnej, rozbudowy sieci wodociągowej oraz poprawy stanu dróg. Mieszkańcy Owczarni, których dzieci uczęszczają do szkoły w Żółwinie, odczują utrudnienia związane z rozbudową ul. Szkolnej. Duża część dyskusji toczyła się wokół komunikacji autobusowej (nowością była zapowiedź przedłużenia od 1 stycznia 2023 r. linii autobusowych B8 i B9 do przystanku przy WKD Kazimierówka), remontów i utwardzenia dróg oraz standardów utrzymania dróg powiatowych. Tutaj obowiązują różne standardy, gdyż powiat jak na razie zleca koszenie i zamiatanie dróg trzy razy do roku, a gmina Brwinów w sezonie wegetacji – co miesiąc. Temat współpracy między samorządami przewijał się przy różnych okazjach. Burmistrz przywoływał różne przykłady dobrego sąsiedztwa z Milanówkiem (budowa dróg przebiegających wzdłuż granicy gmin) i Grodziskiem Mazowieckim (inwestycje dotyczące dodatkowego zaopatrzenia w wodę).  W rozmowę z mieszkańcami włączali się też chętnie obecni na spotkaniu radni z Owczarni – Lidia Iwoła oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie Sławomir Rakowiecki.