Na terenie zielonej strefy między Osiedlem Sochaczewska i ul. 11 Listopada pojawiły się nowe urządzenia do ćwiczeń dla seniorów (i nie tylko), dwa bulodromy i alejka prowadząca w stronę ul. Moczydłowskiego. Gmina Brwinów zrealizowała ten projekt ze wsparciem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Strefa aktywizacji dla osób starszych zajmuje ponad. 740 m². Można korzystać z dwóch ogólnorozwojowych zestawów sprawnościowych, gry pamięciowej, kół do ćwiczeń dłoni, trenera nadgarstków, równoważni oraz dwóch bulodromów (boiska do gry w boule) o wymiarach 16 x 5 m. W ramach inwestycji wykonano też dojście do strefy od strony ul. Moczydłowskiego – nowa alejka ma nawierzchnię z betonu asfaltowego z obrzeżem granitowym.  Powstała też infrastruktura towarzysząca: ławki, kosze na śmieci, oświetlenie.

Strefa jest ogólnodostępna, zaplanowana przede wszystkim z myślą o seniorach. Urządzenia nie mają na celu intensywnego treningu siłowego, lecz poprawiają ruchomość w stawach, krążenie krwi, wydolność oddechową i koordynację ruchową organizmu. Aktywność na świeżym powietrzu pozytywnie wpływa na samopoczucie. Seniorzy będą mogli spotykać się w swoim gronie, spędzać czas z przyjaciółmi i przebywać tu także z młodszymi osobami korzystającymi ze strefy rekreacji.

Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie zorganizował już pierwsze zajęcia w nowym miejscu i zachęca seniorów do częstszego odwiedzania strefy. Korzystać z niej będą z pewnością słuchacze Brwinowskiego Uniwersytetu Każdego Wieku, którzy uczestniczą w zajęciach nordic walking oraz tai chi. Seniorzy dowiedzieli się już, jak prawidłowo i bezpiecznie korzystać z nowopowstałej infrastruktury. Również uczestnicy rowerowej Brwinowskiej Masy Krytycznej, którzy przejechali nową alejką, zatrzymując się na chwilę przy bulodromach oraz nowych urządzeniach, chętnie powrócą tutaj w kolejnych dniach i miesiącach. Ruch to zdrowie!

Zadanie pn. „Budowa strefy aktywizacji osób starszych w Brwinowie” dofinansowano w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.