Zarząd Województwa Mazowieckiego już po raz dwunasty ogłosił konkurs, w którym zostaną wyłonieni najbardziej aktywni i zaangażowani wolontariusze.

Organizatorem konkursu jest województwo mazowieckie pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Cel konkursu to popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu, propagowanie inicjatyw dążących do podniesienia prestiżu wolontariatu, poszerzenie wiedzy o rodzajach wolontariatu i zakresu pracy wolontariuszy, a przede wszystkim zachęcanie mieszkańców Mazowsza do podejmowania aktywności wolontariackiej.


W tym roku laureaci będą wybierani w następujących kategoriach:

  • indywidualny wolontariusz,
  • wolontariat grupowy,
  • szkolne/przedszkolne koło wolontariatu,
  • wolontariat seniorów,
  • kategoria specjalna – pomoc Ukrainie.

Kandydatów mogą zgłaszać organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe, instytucje samorządowe, podmioty, które realizują program wolontariatu pracowniczego, osoby fizyczne korzystające z pomocy wolontariuszy, wolontariusze. Termin upływa 30 września 2022 r.

 

Regulamin konkursu - PDF

Formularz zgłoszenia - DOCX