Burmistrz Arkadiusz Kosiński ma już za sobą 11 z 16 spotkań zaplanowanych w tegorocznym jesiennym cyklu. Ostatnio miejscem rozmów o gminie były Otrębusy i Parzniew.


Oba spotkania wyróżniły się w tegorocznym cyklu spotkań długością – każde trwało ponad 3 godziny. Burmistrz na wstępie przybliżał mieszkańcom inwestycje zrealizowane na terenie gminy Brwinów w ciągu ostatnich miesięcy. Miasto oraz 15 sołectw tworzą jedną wspólnotę samorządową, ale nie wszyscy zdają sobie sprawę z ich różnorodności i konieczności dbania o zrównoważony rozwój gminy. Burmistrz opowiadał o najbardziej spektakularnych dokonaniach, które mają wpływ nie tylko na jedną miejscowość. Ważnymi inwestycjami były rewaloryzacja zabytkowego pałacu w Brwinowie i przeniesienie tam Gminnego Ośrodka Kultury czy modernizacja ul. Słonecznej w sołectwie Krosna i planowane w związku z tym zmiany w rozkładzie jazdy brwinowskiej komunikacji miejskiej.


Mieszkańcy Otrębus wyrażali zadowolenie z powodu rozbudowy ul. Karolińskiej, gdzie powstał nie tylko nowy odcinek drogi, lecz także ścieżka rowerowa, nowy chodnik i nawierzchnia jezdni. Burmistrz zapowiadał kolejne działania w tym rejonie – gmina opracowuje dokumentację projektową dla ul. Nadarzyńskiej w Kaniach, gdzie powstanie też małe rondo, trwa projektowanie ścieżki rowerowej między Otrębusami a Nadarzynem oraz przebudowy skrzyżowania ulic Warszawskiej i Helenowskiej. W tym roku gmina zakończyła już remont ul. Na Skraju oraz prace przy skrzyżowaniu ulic Natalińskiej i Sosnowej. Burmistrz podziękował też za głosowanie na jego projekt w Budżecie Obywatelskim Mazowsza – na nowym rondzie Zespołu „Mazowsze” w pobliżu szkoły stanie w przyszłym roku rzeźba tańczącej pary w strojach ludowych.


Mieszkańcy zgłaszali wiele spraw związanych z odwodnieniem dróg. Nieprzepuszczalne grunty na terenie Otrębus utrudniają skuteczne odbieranie wody, zwłaszcza po obfitych opadach deszczu. Młodzi ludzie spytali o możliwość budowy skateparku na terenie Toeplitzówki. Burmistrz poinformował o planach budowy takiego obiektu w okolicach ronda Kozielewskiego w Brwinowie, gdzie nie powinno być problemu ze skargami na uciążliwy hałas. Wśród poruszanych tematów nie zabrakło kwestii związanych z bezpieczeństwem na drogach, funkcjonowaniem nowego osiedla domów Zielona Podkowa oraz ekologią. Tu pojawiły się wątki budowy Paszkowianki w sąsiednich Kaniach i planowanego przebiegu tej nowej drogi wojewódzkiej oraz problemów wynikających z podnoszenia terenu przez inwestorów i zabudowy terenów zielonych. Spotkanie trwało około czterech godzin.


Przedmiotem rozmów w Parzniewie była m.in. budowa nowej szkoły, która będzie najkosztowniejszą inwestycją w historii gminy Brwinów. Obecnie trwa postępowanie przetargowe i na tym etapie widać już spore zainteresowanie ze strony potencjalnych wykonawców. Otwarcie ofert ma nastąpić 3 października. Burmistrz Arkadiusz Kosiński zapowiedział, że w przypadku pomyślnego przebiegu przetargu i budowy uczniowie zaczną uczęszczać do nowej szkoły we wrześniu 2024 r. Mieszkańcy osiedli przy ul. Działkowej interesowali się planami w stosunku do niezabudowanych terenów oraz ul. Młodości. Burmistrz wyjaśniał, że gmina planuje pozyskać od dotychczasowego właściciela zarówno teren pod utwardzonym dziś doraźnie odcinkiem ul. Młodości, jak też z drugiej strony osiedla, od centrum Atut do ronda. Projekt decyzji podziałowej został złożony do starostwa powiatowego. Mieszkańcy z obawami mówili o perspektywach dalszej zabudowy Parzniewa, co zwiększy ruch samochodowy. Dyskutowano też o transporcie zbiorowym w regionie oraz planach rozbudowy stacji uzdatniania wody w Parzniewie.


Burmistrz Arkadiusz Kosiński ma przed sobą jeszcze cztery spotkania we wrześniu: szesnastego w Brwinowie w odnowionym pałacu, a następnie dziewiętnastego w Owczarni, dwudziestego szóstego w Kaniach, dzień później Domaniewie. Cykl zakończy spotkanie 5 października w sali OSP w Brwinowie.