Burmistrz Arkadiusz Kosiński spotkał się w dwa ostatnie dni sierpnia z mieszkańcami północnej części gminy – sołectw Falęcin, Kotowice, Krosna i Moszna.

Dla mieszkańców północnych sołectw spotkania z burmistrzem Arkadiuszem Kosińskim były jednocześnie zebraniami wiejskimi, na których podejmowane były uchwały dotyczące funduszu sołeckiego. Była to też okazja do bliższego poznania funkcjonowania samorządu, gdyż fundusz sołecki to wydzielone środki budżetu gminy, o których decydują mieszkańcy, jednakże z możliwością wydatkowania tylko na zadania własne gminy i zgodnie z regułami ustawy o finansach publicznych. Niemożliwe do przyjęcia były zatem propozycje projektowania ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych czy przekazaniu pieniędzy na leczenie chorej mieszkanki gminy Brwinów. Mieszkańcy przeznaczali zatem swoje środki sołeckie na budowę oświetlenia, wsparcie dla okolicznych ochotniczych straży pożarnych, zajęcia w świetlicy wiejskiej (w sołectwie Moszna), czy poprawę stanu dróg.
Mieszkańcy korzystali z odwiedzin burmistrza Arkadiusz Kosińskiego na terenie lub w pobliżu swojej miejscowości i przekazywali na spotkaniu różnego rodzaju uwagi i opinie bezpośrednio – bez umawiania wizyty w Urzędzie Gminy. Pytali o szczegóły dotyczące przebiegu linii CPK, wskazywali miejsca niebezpieczne dla kierowców i pieszych, zwracali uwagę na brak oświetlenia, problem podrzucania śmieci przy drogach. Swoim sukcesem mogli pochwalić się mieszkańcy sołectwa Krosna – jeden z nich dokonał obywatelskiego zatrzymania na gorącym uczynku „śmieciarzy”, którzy usiłowali pozbyć się swoich odpadów w nielegalny sposób. W przypadku pytań o przedłużenie ścieżki rowerowej w Kotowicach oraz budowy drogi gminnej za sklepem w Mosznie burmistrz Arkadiusz Kosiński podawał zainteresowanym szczegółowe informacje, gdyż z racji swojego doświadczenia inżynierskiego przygląda się inwestycjom na etapie prac koncepcyjnych i projektowych.