Został ogłoszony przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Grodziskiej 10 w Brwinowie. Cena wywoławcza wynosi 1.050.000 zł. Ponieważ kamienica jest obiektem zabytkowym, nabywca może liczyć na ustawową bonifikatę.

Rada Miejska w Brwinowie wyraziła zgodę na zbycie nieruchomości położonej w Brwinowie przy ul. Grodziskiej 10. Znajdująca się pod tym adresem działka wraz z budynkiem usługowo-mieszkaniowym stała się własnością gminy w 2009 r. Dziś jej najbliższym sąsiedztwem jest Urząd Gminy Brwinów oraz wielorodzinny budynek mieszkalny TBS, a od strony torów PKP – powstająca nowa siedziba Biblioteki Publicznej w Brwinowie. Na wniosek Wojewódzkiego Mazowieckiego Konserwatora Zabytków budynek przy ul. Grodziskiej 10 został wpisany do rejestru zabytków w 2019 r.

Ta położona w centrum miasta kamienica z urozmaiconą elewacją frontową została zbudowana ok. 1910 r. Półokrągły szczyt obwiedziony jest gzymsem z motywami krążka, zaczerpniętymi z secesji wiedeńskiej, a geometryczny ornament przypomina głowę sowy. Właścicielem tej nieruchomości był przed wojną Jankiel Karwasser, który prowadził w Brwinowie skład węgla i drzewa. Mieszkał z rodziną na piętrze, sklep zajmował pomieszczenia od frontu, natomiast pozostałe mieszkania przeznaczone były na wynajem. W budynku można odnaleźć elementy tradycji judaistycznej - ślady po społeczności żydowskiej, która przed II wojną światową liczyła w Brwinowie kilkadziesiąt rodzin. Zabudowany balkon kamienicy od strony północnej pełnił funkcję kuczki – symbolicznego szałasu budowanego z okazji żydowskiego święta Sukkot. Na ościeżnicach drzwi wewnętrznych zachowały się ślady po mezuzach, czyli pojemniczkach na zwitki pergaminu z fragmentami tekstu Tory. Zabytek stanowi więc świadectwo minionej epoki, a wszelkie prace w budynku mogą odbywać się tylko za zgodą i wiedzą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Budynek jest obecnie niezamieszkany i wyłączony z eksploatacji. Przetarg na sprzedaż nieruchomości, tj. trzykondygnacyjnego budynku (powierzchnia zabudowy 186,65 m kw., powierzchnia całkowita 657,70 m kw.) wraz z działką o pow. 579 m kw., odbędzie się 9 listopada 2022 r. Cena wywoławcza wynosi 1.050.000 zł brutto, przy czym nabywcy, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami przysługiwać będzie bonifikata z tytułu wpisania budynku do rejestru zabytków. Szczegółowe informacje podane są w ogłoszeniu o przetargu.

Ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej