Burmistrz Arkadiusz Kosiński ma zwyczaj organizowania spotkań z mieszkańcami, podczas których przedstawia sytuację gminy i wsłuchuje się w przekazywane mu uwagi i opinie. Jego 275. otwarte spotkanie odbyło się 29 sierpnia 2022 r. w Żółwinie.


Mieszkańcy dwóch południowych sołectw - Żółwina i Tereni - mieli szansę na pozyskanie informacji z pierwszej ręki. Burmistrz opowiadał m.in. o działaniach podjętych w ciągu kilkunastu minionych miesięcy w celu rozwiązania problemu dostaw wody do Żółwina. Z powodzeniem działa w Brwinowie tymczasowa pompownia podnosząca ciśnienie wody w wodociągu magistralnym, zostało wykonane połączenie sieci gminy Brwinów oraz Grodzisk Mazowiecki (między Owczarnią i Książenicami) i projektowane jest kolejne (tym razem między Żółwinem a Książenicami). Obecnie prowadzone są odwierty, by znaleźć zasoby pozwalające na budowę kolejnej stacji uzdatniania wody. Jej zużycie potrafi wzrosnąć w najtrudniejszym okresie, czyli w upalne i bezdeszczowe dni na początku lata, nawet 6-krotnie. W ramach podejmowanych działań zapobiegających niedoborom wody w Żółwinie prowadzona jest także rozbudowa sieci wodociągowej w Owczarni, co też dodatkowo pozwoli zwiększyć ilość wody płynącej do południowych krańców gminy.


Burmistrz Arkadiusz Kosiński zaapelował o podłączanie się mieszkańców Żółwina do kanalizacji sanitarnej. Do tej pory, przez kilka ostatnich lat, gmina poniosła na ten cel wydatki rzędu 12-13 milionów złotych, ale w rzeczywistości okazuje się, że spośród osób, które mogłyby już korzystać z tego wygodnego i ekologicznego rozwiązania, na taki krok zdecydowało się jedynie 45 gospodarstw domowych. W ubiegłym roku do kanalizacji podłączyło się 16 nieruchomości w Żółwinie, a w tym – zaledwie pięć.


Dużą część czasu zajął temat dróg - zarówno planowanej przebudowy ul. Szkolnej (największej inwestycji drogowej w gminie, wraz z budową kanalizacji, ronda, chodnika i ścieżki rowerowej – trwa procedura przetargowa), jak też projektowanej przebudowy skrzyżowania ul. Młochowskiej i Południowej (z małym rondem i odgałęzieniami ulic liczącymi nawet kilkaset metrów). Niestety, na tę drugą inwestycję nie udało się uzyskać dotacji w ramach dotacji dla terenów popegieerowskich, więc trudno jeszcze mówić o terminie realizacji. Burmistrz tłumaczył też kwestię technologii destruktowej używanej do utwardzania dróg. Mieszkańcy zgłaszali uwagi dotyczące konkretnych odcinków. Burmistrz wyjaśniał, że w miejscach zacienionych lub o niestabilnym podłożu drogi szybciej ulegają degradacji. Zapowiedział zastosowanie zmienionej technologii – dołożenie dodatkowej warstwy.


Obecni na spotkaniu mogli dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy, np. ile kosztuje utrzymanie przedszkola i szkoły w Żółwinie? W ubiegłym roku była to kwota ok. 6,3 mln zł, ale na ten rok przewidywania sięgają już 8 mln zł. Jedynie ok. 40% kosztów pokrywają środki otrzymywane od rządu w formie subwencji, a pozostałą część gmina Brwinów dokłada ze swoich środków.


Burmistrz ubolewał, że osoby zgłaszające pretensje na żółwińskim forum internetowym nie przyszły na spotkanie zorganizowane wieczorem w centrum wsi. – Łatwiej jest wypisywać głupstwa w Internecie, zamiast przyjść porozmawiać i wysłuchać uzasadnienia i podjąć merytoryczną dyskusję patrząc sobie prosto w oczy – skomentował tę sytuację burmistrz Kosiński na Facebooku.