Dzisiaj przypada Święto Straży Miejskiej ustanowione w rocznicę uchwalenia ustawy z  dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych.

Dzisiejsze Święto stanowi okazję do wyrażenia podziękowania za codzienną służbę, ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego, za niesienie pomocy i aktywne działania wspierające mieszkańców gminy Brwinów.

W tym szczególnym dniu życzymy wszelkiej pomyślności w dalszych działaniach na rzecz społeczności lokalnej, wytrwałości oraz sukcesów, aby dalsza praca przynosiła zadowolenie i satysfakcję w codziennym wykonywaniu obowiązków służbowych.

Straż Miejska w Brwinowie została utworzona w 1991 r. Początkowo stan etatowy wynosił 10 osób. W ciągu minionych ponad 30 lat liczba etatów ulegała zmianom – obecnie zatrudnionych jest 17 funkcjonariuszy, w tym cztery kobiety. Funkcję komendanta pełni Izabela Koźbiał, a jej zastępcą jest Leszek Caban. Siedzibą jest Urząd Gminy przy ul. Grodziskiej 12. Dyżury pełnione są od poniedziałku do soboty od 6-22.