Mieszkańcy gmin Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów zostali zaproszeni do wyrażenia opinii na temat warunków życia w swoich gminach. W tym celu została opracowana i przygotowana anonimowa ankieta, której wyniki pozwolą na skuteczniejsze  wykorzystanie potencjalnych środków pozyskanych z dofinansowań unijnych.

W imieniu Stowarzyszenia LGD Zielone Sąsiedztwo zapraszamy mieszkańców Brwinowa do wyrażenia opinii na temat warunków życia w gminie. Ankieta została opracowana we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i służy ocenie procesu realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014–2022.

Stowarzyszenie LGD Zielone Sąsiedztwo przygotowuje się do pozyskania kolejnych środków z UE na lata 2023–27. Wyniki badania pozwolą na skuteczniejsze wykorzystanie potencjalnych funduszy pozyskanych z dofinansowań unijnych za pośrednictwem LGD, przeznaczonych na realizację inicjatyw mieszkańców, stowarzyszeń, instytucji oraz lokalnych samorządów.

Ankieta jest anonimowa, przygotowana w formie on-line, a jej wypełnienie może zająć około 5 minut. Pytania mają charakter zamknięty. Brak udzielenia odpowiedzi uniemożliwia przejście do kolejnego pytania. Aby ankieta była kompletna, należy odpowiedzieć na wszystkie pytania. Podczas wypełniania ankiety nie ma możliwości powrotu i zmiany udzielonych wcześniej odpowiedzi. Pytania dotyczą m.in. oceny infrastruktury, oceny pomocy społecznej udzielanej przez instytucje gminne i organizacje pozarządowe, transportu, działań na rzecz ludzi młodych i starszych oraz osób z niepełnosprawnością, korzystania z projektów unijnych.   

Link do ankiety: omikronbadania.pl

Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania Zielone Sąsiedztwo tworzą gminy Brwinów, Milanówek oraz Podkowa Leśna. Zadaniem Lokalnej Grupy Działania jest aktywizacja i integracja społeczności lokalnych gmin oraz budowa wspólnej i rozpoznawalnej marki podwarszawskich miast-ogrodów i otaczających je terenów wiejskich jako społeczności lokalnych, które potrafią dobrze współpracować i w ten sposób zapewniają wyższą jakość życia mieszkańcom. Stowarzyszenie realizuje wspólną Lokalną Strategię Rozwoju (LSR) przygotowaną w porozumieniu poszczególnych wspólnot samorządowych.