Ruszyły prace I etapu rewitalizacji stawu znajdującego się w brwinowskim parku miejskim. W ramach planowanej inwestycji zostanie m.in. wykonane oczyszczenie oraz zagospodarowanie zbiornika.

Na liście zadań inwestycyjnych w 2022 r. znalazło się 80 pozycji, a wśród nich rewitalizacja naturalna stawu w Parku Miejskim w Brwinowie. Staw zostanie oczyszczony z zalegającego na dnie osadu bez usuwania wody ze zbiornika. W tym celu zastosowana będzie specjalna metoda zapobiegająca ewentualnemu uszkodzeniu dna zbiornika stanowiącego warstwę wodoszczelną oraz nadmiernego wzrostu zmętnienia wody, czego następstwem mogłoby być zagrożenie dla siedlisk organizmów i roślin znajdujących się w zbiorniku oraz jego otoczeniu. Wydobycie oraz odwadnianie wydobytego osadu nie spowoduje zniszczenia, nie będzie uciążliwe dla otaczającej infrastruktury, a także środowiska przyrodniczego. Wybrany osad zostanie wykorzystywany jako naturalny nawóz do zasilenia roślin w ogrodzie botanicznym oraz w miejscach zieleni na terenie gminy. Osad znajdujący się w zbiorniku został wcześniej przebadany – nie zawiera składników niebezpiecznych dla środowiska. Wiosną tego roku pobrano próbki, które poddano specjalistycznej analizie na obecność substancji szkodliwych m.in. arsenu, kadmu, rtęci, ołowiu, kobaltu, benzo(a)antracenu, benzo(b)fluorantenu. Nie stwierdzono przekroczenia wartości badanych parametrów.

Ze stawu zostaną usunięte połamane i powalone drzewa oraz gałęzie. Brzegi zbiornika zostaną utwardzone. Planowane jest uprzątnięcie suchych gałęzi drzew i krzewów z otoczenia stawu. Przygotowano plan nasadzeń roślin wodnych – będzie tatarak, oczeret oraz kosaćce, grążele i grzybienie. Zostaną wykonane naturalne zejścia do stawu. Aby przywrócić prawidłowe warunki tlenowe, w zbiorniku zostanie zamontowany aerator umożliwiający napowietrzanie wody. W celu poprawy jakości wody, a także jej przejrzystości zostanie wprowadzony do wody naturalny preparat oparty na kompozytach mikrobiologicznych, mający pozytywny wpływ na powstające osady denne. Zastosowana substancja będzie bezpieczna dla ludzi, zwierząt oraz środowiska.  

 Aktualny stan zbiornika wskazuje na jego degradację – rewitalizacja zapewni odnowienie i regenerację fauny i flory. Przeprowadzone działania przyczynią się do zwiększenia atrakcyjności całego parku. Zrewitalizowany staw korzystnie wpłynie na otoczenie – w pobliżu znajduje się niedawno odrestaurowany Brwinowski Pałac Kultury, a także ogród botaniczny, który jest chętnie odwiedzany zarówno przez mieszkańców, jak i przyjezdnych.