Projekt „Roztańczone Rondo” – zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza przez mieszkańca Brwinowa, Arkadiusza Kosińskiego – został wybrany do realizacji. Dzięki pozyskanym środkom teren wokół Ronda Zespołu Mazowsze zostanie zagospodarowany w przyszłym roku.

Inwestycja dotyczy zagospodarowania terenu w Otrębusach wokół Ronda Zespołu Mazowsze na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 720 ul. Natalińskiej z ul. Piaseckiego. Na niewielkim placyku obok ronda (w pasie drogi wojewódzkiej) zostanie ustawiona naturalnej wielkości rzeźba plenerowa z brązu przedstawiającą parę tancerzy w strojach ludowych. Zagospodarowanie terenu to także zaplanowanie zieleni wokół ronda z uwzględnieniem jej roli i zadań, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa ruchu, estetyki i funkcji związanych z jej pozytywnym wpływem na środowisko, a także jako ochrony przed hałasem oraz zanieczyszczeniem powietrza i gleby.

Zaproponowane w projekcie rośliny zostały wybrane z uwzględnieniem warunków klimatycznych oraz glebowych. Projekt zakłada posadzenie w obrębie ronda drzew, krzewów, bylin, traw i roślin zadarniających. Rośliny zostały tak dobrane, aby były atrakcyjne o każdej porze roku pod względem wizualnym i kompozycyjnym (zmienność kolorystyczna kwiatów, traw i liści roślin, pokrój liści i gałęzi drzew, wysokość). Po stronie zachodniej (ul. Natalińska, ul. Piaseckiego) zaplanowano posadzenie grabów kolumnowych o jasno zielonych liściach, które jesienią zmienią barwę na żółtą. Będą różowe budleje, pachnące jaśminowce, tawliny o liściach przypominających z wyglądu liście jarzębiny, krzewuszki, tawuły i płożące się trzmieliny. W nieckach okresowo zalewanych przez wodę (południowa część skrzyżowania oraz wschodnia część ul. Piaseckiego) zostaną posadzone m.in. żółte kossaćce, tojeści, sadźce o purpurowo-różowych kwiatach, oraz turzyce. Przestrzeń przy obu ulicach urozmaicą długo kwitnące róże. Będą okrywające rozchodniki stanowiące istotny element dekoracyjny. Szata roślinna zostanie wzbogacona jeżówkami o barwie żółto-pomarańczowej, wspaniale prezentującymi się w towarzystwie ozdobnych traw (pozostawione na zimę suche kwiaty, okryte śniegiem, mogą stanowić dodatkową zimową dekorację).

 

Projekt optymalnie wykorzystuje przyuliczną przestrzeń. Wybrane rośliny charakteryzują się wysoką odpornością na warunki zewnętrzne. Nie będą wymagały dużych nakładów na ich dalszą pielęgnację w warunkach ulicznych. Nasadzenia wskazanej roślinności wpłyną pozytywnie na wygląd i poprawę estetyki przestrzeni.