Zakładanie i pielęgnacja ogródków deszczowych, ekoogródków i zielonych ścian było tematem dwudniowego szkolenia dla nauczycieli w ramach projektu „Działaj dla klimatu”, które odbyło się 9 i 16 maja w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie.

Ogródki deszczowe, ekoogródki i zielone ściany mają pozytywny wpływ na klimat – poprawiają jakość powietrza, zwiększają bioróżnorodność i gromadzą wody deszczowe. Metody na ich zakładanie i pielęgnację, a także sposoby sadzenia i rozsadzania roślin nauczyciele biorący udział w projekcie poznali podczas szkolenia składającego się z dwóch części: wykładowej i warsztatowej. Podczas zajęć nauczyciele mieli okazję zapoznać się z zasadami budowy  kompostownika oraz dowiedzieli się, jak wykorzystywać wodę do nawadniania szkolnych ogródków. Uczestnicy szkolenia poznali naturalne metody oczyszczania powietrza, rośliny poprawiające jakość powietrza, a także rośliny sprzyjające zapylaczom i innym pożytecznym owadom.

Zdobyta wiedza będzie przydatna podczas zajęć edukacyjnych dla uczniów w ramach projektu „Działaj dla klimatu”. Informacje przyczynią się do większej świadomości nauczycieli, uczniów, a także rodziców na temat zamian klimatu oraz sposobów ich łagodzenia i przystosowywania się do nich.

Projekt „Działaj dla klimatu. Inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną w szkołach w gminach Brwinów i Michałowice w partnerstwie z Sandgerdi Elementary School z Islandii” korzysta z dofinansowania o wartości ponad 2,9 mln zł w ramach Mechanizmu Finansowego EOG. Fundusze EOG to wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. Projekt otrzymał również dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości ponad 0,5 mln zł.

DSC0598
DSC0600