12 kwietnia 2022 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Brwinowie odbyło się szkolenie „Edukacja, rekreacja i zabawa na zielonym placu zabaw, domki dla zwierząt i owadów” w ramach projektu „Działaj dla klimatu”.

W ramach szkolenia nauczyciele wzięli udział w zajęciach praktycznych w terenie, podczas których zapoznali się z metodami prowadzenia obserwacji przyrodniczych i organizowania zabaw edukacyjnych. Otrzymali porady dotyczące realizacji zajęć w terenie, a także mieli możliwość wymiany doświadczeń i spostrzeżeń w zakresie wyjść szkolnych na teren placu zabaw. Poznali edukacyjne i rekreacyjne walory zielonych placów zabaw i zdobyli wiedzę na temat praktycznych możliwości ich wykorzystania  do aktywności poznawczej, twórczej i fizycznej dzieci.

Projekt „Działaj dla klimatu. Inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną w szkołach w gminach Brwinów i Michałowice w partnerstwie z Sandgerdi Elementary School z Islandii” korzysta z dofinansowania o wartości ponad 2,9 mln zł w ramach Mechanizmu Finansowego EOG. Fundusze EOG to wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. Projekt otrzymał również dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości ponad 0,5 mln zł.

DSC1529
DSC1530
DSC1651
DSC1657
DSC1661
DSC1665